Verloving

Een verloving heeft behalve een bijzondere persoonlijke waarde ook een constitutionele betekenis.

Aankondiging verloving

Bij de aankondiging van een verloving wordt tegelijk bekendgemaakt of het verloofde paar de regering verzoekt wettelijke toestemming te vragen voor het huwelijk aan de Staten-Generaal. Dit betekent dat dan al duidelijk is of de regering al dan niet voornemens is een toestemmingswet voor het huwelijk in te dienen bij het parlement. Als geen voorstel van een toestemmingswet wordt ingediend of als de wet niet wordt aangenomen, vervalt het lidmaatschap van het betrokken lid van het Koninklijk Huis zodra het huwelijk gesloten is. Hij verliest dan ook zijn opvolgingsrechten. Kinderen geboren uit zo'n huwelijk hebben ook geen recht meer op de troon.

De aankondiging van een verloving geschiedt meestal door de ouders. Daarbij kunnen ook de ouders van het komende nieuwe lid van de Koninklijke Familie aanwezig zijn. Het pas verloofde paar geeft hierna een korte verklaring en beantwoordt enkele vragen. De aankondigingen van de verloving van de Prinsen Willem-Alexander, Constantijn en Friso werd op televisie uitgezonden, zoals dat ook gebeurde bij de aankondigingen van de verlovingen van de Prinsessen Beatrix, Margriet en Christina.