Augustus 2018

27 augustus: Moeilijk haar bestaat niet

“MBO’ers zorgen dat we een dak boven ons hoofd hebben en dat we droge voeten houden in de polder. Ze ontwikkelen onze software en verkopen ons de hardware.  Ze zijn de handen aan het bed, de voeten op het gaspedaal, de ogen en oren in de wijk. Ze leggen windparken aan, sturen robots aan, runnen restaurants en ontwerpen onze kleding. Ze knippen ons en vertellen ons vriendelijk dat moeilijk haar niet bestaat. Ze helpen ons om gezond en fit te blijven. En ze organiseren ook nog onze favoriete festivals.” Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander kwam op 27 augustus woorden tekort om het belang van MBO-studenten voor Nederland te onderstrepen. Hij sprak bij de opening van het MBOstudiejaar, bij het ROC Tilburg. Het was voor het eerst dat het nieuwe studiejaar van het middelbaar beroepsonderwijs officieel werd ingeluid. 

Vier op de tien werkenden in Nederland heeft een MBO-diploma. Emmie van Vugt (specialist mode en maatkleding) is een van de jonge ambassadeurs van het middelbaar beroepsonderwijs: “Het MBO wordt ondergewaardeerd. In de trant van: het zijn maar MBO’ers, die werken alleen met hun handen. Maar ik weet: of het nu luchtvaarttechniek is of mode waarin je wordt opgeleid, je gaat de diepte in.” De Koning onderschreef dit van harte: “Iedere MBO’er die enthousiast begint aan een nieuw studiejaar mag trots zijn. Want laat dit duidelijk zijn: wij hebben jullie keihard nodig.”
 

31 augustus: Het hoofd helder in het heetst van de strijd

De Militaire Willems-Orde is de oudste en hoogste onderscheiding van het Koninkrijk der Nederlanden. In 1815 was de Prins van Oranje – de latere Koning Willem II – de eerste die in het register van de Orde werd ingeschreven, op basis van zijn verdiensten als aanvoerder van de Nederlandse troepen bij Quatre Bras en Waterloo. 

Op 31 augustus reikte Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de Militaire Willems-Orde uit aan reserve majoor-vlieger Roy de Ruiter. Hare Majesteit Koningin Máxima was ook aanwezig. In de jaren 2007-2009 onderscheidde Roy de Ruiter zich als Apache-vlieger en plaatsvervangend vluchtcommandant bij de internationale troepeninzet in Afghanistan. Apaches zijn gevechtshelikopters die militairen op de grond beschermen, vijandelijke stellingen uitschakelen en konvooien escorteren. Majoor De Ruiter had een dragende rol in vijf complexe en risicovolle operaties en stelde daarbij herhaaldelijk de veiligheid van zijn collega’s op de grond boven zijn eigen veiligheid. Luitenant-kolonel Gijs Tuinman – die als commandant van de grondtroepen nauw met Roy de Ruiter samenwerkte en in 2014 zelf gedecoreerd werd met de Militaire Willems-Orde – omschreef De Ruiters inzet als volgt: “Hoewel hij boven ons vloog, voelde het alsof hij met zijn Apache tussen ons in optrad. Roy was één van ons.”

“U hield het hoofd helder in het heetst van de strijd”, zei de Koning in zijn toespraak. “U was als gevechtsvlieger en Air Mission Commander vasthoudend, vakkundig, vernieuwend en onverschrokken. Op exceptionele wijze gaf U blijk van moed, beleid en trouw.”