Juli 2018

1-2 juli: Dia di Bandera

Op 2 juli 1951 kwam op Curaçao de eerste eilandsraad bijeen, een mijlpaal die ieder jaar feestelijk wordt herdacht. Dia di Bandera (Dag van de Vlag) is een officiële vrije dag waarop de inwoners van Curaçao hun autonomie vieren. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten 1 en 2 juli een bezoek aan Curaçao op uitnodiging van gouverneur Lucille George-Wout. Het bezoek gaf hun volop gelegenheid Dia di Bandera mee te beleven. Ook staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was aanwezig. Op het Brionplein in Willemstad genoten zij van onder meer een dansvoorstelling door Fundashon Kas di Kultura Kòrsou.

Het tweedaagse bezoek bood ook ruimte voor andere programmaonderdelen. Zo bracht het Koninklijk Paar een bezoek aan het havengebied van Curaçao om meer te horen over de ontwikkelingen daar. Ook ging het kijken bij het Festival di Pueblo dat gewijd is aan de Curaçaose cultuur en folklore. Natuurlijk mocht een bezoek aan Excel Arts Academy niet ontbreken. Aan deze organisatie voor en door jongeren had de Koningin een kleine maand eerder een Appeltje van Oranje uitgereikt. 

Het bezoek van het Koningspaar wekte veel enthousiasme. Barman Chu werkt in de Nettobar, het oudste café van Curaçao: “Ik woon mijn hele leven op Curaçao en heb Willem-Alexander al vele malen mogen ontmoeten.” 
 

4 juli: Struinen in en om Nijmegen

Nijmegen profileert zich al jarenlang als een ‘groene’ stad waarin bestuurders, inwoners,  scholen en ondernemers samen serieus werk maken van een schone leefomgeving. Die inspanningen werden door de Europese Commissie beloond. Zij verkoos Nijmegen tot ‘European Green Capital 2018’. Eerder hadden onder andere Stockholm, Kopenhagen en Essen die titel.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ging op 4 juli naar Nijmegen om te zien en te horen hoe Nijmegen invulling geeft aan haar rol als duurzame hoofdstad van Europa. In het centrum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei praatte hij met leerkrachten en leerlingen van ‘Eco-schools’. Dit zijn scholen die duurzaamheid hebben verweven met het lesprogramma. Daarna ontmoette de Koning Nijmegenaren die betrokken zijn bij groene initiatieven, zoals ‘Actie Steenbreek’: tegels eruit, plantjes erin. Medewerkers van buitenschoolse opvang ‘Struin’ vertelden hem over de activiteiten die ze het hele jaar door na schooltijd organiseren in de natuur, zoals struinen door de wildernis, bevers zoeken, vissen en kleiglijbanen maken.
 

Wethouder Harriët Tiemens schetste de betekenis van het jaar voor de stad: “Het gezamenlijk gaan voor zo’n belangrijke prijs als de European Green Capital heeft een groene vibe afgegeven, die in heel Nijmegen gedragen wordt. De kring van betrokkenen is enorm gegroeid en groeit nog steeds. Dat samenhorigheidsgevoel vind ik heel mooi. Dit maakt veel ontwikkelingen in de stad mogelijk. Het is wel zaak dat we dit vasthouden na het Green Capital-jaar.” 
 

10 juli: Op expeditie in Nederland

Vierduizend scouts uit vijftig landen kwamen in de zomer van 2018 naar Nederland voor Roverway, een internationaal evenement voor scouts tussen de 16 en 22 jaar. Scouting Nederland mocht het evenement – dat eens in de drie jaar plaatsvindt – organiseren. Hare Majesteit Koningin Máxima is beschermvrouwe van Scouting Nederland. Zij ging op 10 juli (twee weken voor de start) op bezoek bij scoutinggroep Hubertus Brandaan in Voorburg om van de organisatoren en vrijwilligers van Roverway te horen wat er allemaal komt kijken bij de organisatie. 

Bijzonder aan Roverway was dat de deelnemende scouts zich konden opgeven voor het volgen van verschillende ‘Paden’. Dat zijn zesdaagse expedities door een karakteristiek stuk Nederland. Zo was er een expeditie om ‘Nederland onder de zeespiegel’ te leren kennen, maar ook een expeditie in Limburg en op De Hondsrug. De Koningin ontmoette onder anderen Jolanda van Ees. Zij organiseerde als vrijwilliger het Pad ‘Terra Nova’ in Overijssel. Scouts die zich daarvoor opgaven konden het volgende verwachten: “Je verkent het gebied op de fiets, te voet en per kano. Op dit ecologische Pad gebruik je zo weinig mogelijk energie, overnacht je op boerderijen en kook je met lokale producten. Ook help je een handje op een zorgboerderij voor kinderen met autisme. Je slaapt in de schuur, na een gezellige avond rond het kampvuur.”

Wereldwijd zijn meer dan 40 miljoen kinderen en jongeren lid van Scouting.  Scouting Nederland heeft 100.000 leden.
 

10 juli: Bewoners nemen het heft in handen

In veel dorpen en steden in Nederland nemen bewoners zelf het initiatief om hun leefomgeving mooier, schoner, veiliger en gezelliger te maken. Zo telt Amsterdam inmiddels 25 ‘stadsdorpen’, waarin bewoners zich op heel verschillende manieren inzetten voor meer onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid in de buurt. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander maakte, op uitnodiging van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, op 11 juli kennis met een aantal bewonersinitiatieven die zijn opgebloeid. In de Kolenkitbuurt bekeek hij wat buurtbewoners samen tot stand hebben gebracht, zoals een binnentuin waar groenten worden verbouwd en een kunstenaarscollectief dat zich mede verantwoordelijk voelt voor de sociale en culturele uitwisseling in de buurt. In de keuken van een woongroep aan de Marcantilaan praatte hij met bewoners over hun initiatief om samen zonnepanelen te plaatsen op het dak. 

De gemeente stimuleert bewoners die zelf in actie willen komen, onder meer met het programma ‘Amsterdammers, Maak je Stad!’. Coördinator Tessa de Geus behoorde tot de gesprekspartners van de Koning en de burgemeester. Zij betoogde dat deze aanpak veel nieuwe kansen biedt: “Wat ons betreft is deze samenwerkingsvorm niet de Amsterdam Approach, maar de Dutch Approach. Het zou dan ook niet misstaan om op de volgende handelsmissie naast vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, ook een paar ‘stadmakers’ mee te nemen.”
 

12 juli: De schouders onder Rotterdam-Zuid

In 2011 besloten het Rijk en de gemeente Rotterdam om samen met scholen, woningcorporaties, zorginstellingen, bedrijven en politie de schouders te gaan zetten onder Rotterdam-Zuid. Vergeleken met andere stadsbewoners in de vier grote steden kampen veel bewoners van Rotterdam-Zuid met achterstanden op het gebied van opleiding, werk en woonkwaliteit. De partijen achter het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid willen die achterstanden in twintig jaar wegwerken. Hare Majesteit Koningin Máxima ging op 12 juli naar Rotterdam-Zuid om te horen wat de ervaringen zijn. Burgemeester Ahmed Aboutaleb, verantwoordelijk wethouder Richard Moti en programmadirecteur Marco Pastors ontvingen haar. De Koningin hoorde van hen meer over de voorlopige resultaten. Zo raakt Rotterdam-Zuid steeds meer in trek als plek om te wonen. Ook zijn de CITO-scores van leerlingen op Zuid gestegen en kiezen meer jongeren voor een opleiding met een gezond perspectief op een baan. Om jongeren daarin te stimuleren, kent Rotterdam-Zuid de ‘AanDeBak-garantie’: een garantie op een baan voor MBO-leerlingen die kiezen voor de zorg-, techniek-, bouw- of foodsector.

 

Op het Werkplein aan de Herenwaard hoorde de Koningin meer over initiatieven om mensen die lang thuiszitten weer aan het werk te helpen. Werkconsulent Layla Zaghrat:  “We zijn hier druk bezig met onze cliënten om hen te helpen structuur in hun leven terug te krijgen. Daar krijgen we van hen al veel waardering voor. Maar dat Máxima hier nu is, is heel bijzonder. Dat geeft ons veel energie.”

Binnenkijken in Paleis en Stallen

Voor het derde achtereenvolgende jaar openden Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in de zomer hun deuren voor het publiek. Het Paleis was vier zaterdagen geopend en het Staldepartement in totaal negen middagen in augustus. 

De tienduizend beschikbare kaarten voor Paleis Noordeinde waren binnen zeven uur besproken. Nieuw in 2018 was dat in een aantal zalen een concreet beeld werd gegeven van ontvangsten en activiteiten op het Paleis. Zo was de Marot eetzaal precies zo ingericht als tijdens de Uitblinkerslunch die de Koning en Koningin twee keer per jaar aanbieden aan mensen die iets bijzonders hebben gepresteerd. In de Grote Balzaal was een deel van de tafel te zien zoals die gedekt was voor het diner tijdens het officiële bezoek van Koning Abdullah en Koningin Rania van Jordanië op 20 maart 2018. 

Negenduizend mensen grepen de kans om de Koninklijke Stallen te bezichtigen. Hier kon onder meer de auto van de Koning (AA-86) worden bekeken. Voor kinderen was een speurtocht uitgezet langs de rijtuigen, paarden, gebouwen en auto’s. 

Medewerkers uit alle geledingen van de Dienst Koninklijk Huis namen opnieuw met veel plezier de rol van gastheer, gastvrouw, gids en verteller op zich.