Jaaroverzicht 2018: Ten geleide

In 2018 was Leeuwarden-Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa en Nijmegen ‘European Green Capital’. Utrecht vierde het twintigjarig bestaan van Leidsche Rijn en Hengelo stond stil bij ‘150 jaar Techniekstad’. Maastricht vierde het gereedkomen van de Groene Loper over de A2, Den Bosch de opening van het Social Label Lab en Emmen het herstel van het unieke natuurgebied Bargerveen. En net als ieder jaar vierde Curaçao uitbundig de ‘Dia di Bandera’. Het Koninklijk Huis was bij deze – en vele andere - feestelijke gebeurtenissen betrokken.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en de andere Leden van het Koninklijk Huis legden honderden bezoeken af. Daarbij stonden niet alleen de vreugde en de trots, maar vaak ook de zorgen en het verdriet van mensen centraal: organisaties als Schuldenlab070, de Internationale MS Federatie, Stichting Zwerfjongeren, het Leger des Heils, Stichting 113 Zelfmoordpreventie en de Denis Mukwege Foundation voor slachtoffers van seksueel geweld, kregen eveneens aandacht.

Dit Jaaroverzicht gaat dieper in op een selectie van honderd bezoeken en activiteiten van de Koning, de Koningin en andere Leden van het Koninklijk Huis. De internationale dimensie van hun werk komt daarbij ruim aan bod. In 2018 waren er Staatsbezoeken aan Luxemburg, Letland, Estland, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk. En de presidenten van Singapore en Kaapverdië brachten een Staatsbezoek aan ons land. De internationale werkzaamheden van de Koning en Koningin omvatten echter méér dan activiteiten in het kader van Staatsbezoeken, zoals eveneens uit dit Jaaroverzicht blijkt.

Het overzicht geeft een indruk van de veelzijdigheid, reikwijdte en inhoud van hun werk. Maar bovenal geeft het een beeld van ons Koninkrijk en van de bevlogenheid en de inzet van de organisaties die zij hebben bezocht en van de mensen die zij hebben ontmoet.

Jan Versteeg

Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning