Juli 2022

  • Koning Willem-Alexander bezoekt de Molukse gemeenschap in Wierden
    Beeld: ©ANP

1 juli: Molukkers in Nederland: pijn, geloof en hoop

In 1951 arriveerde een grote groep Molukse militairen van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger met hun gezinnen in Nederland. Zij werden ondergebracht in voormalige werk- en concentratiekampen in de verwachting dat zij na een tijdje weer terug zouden kunnen keren. Door de ontwikkelingen in Indonesië was dat niet mogelijk. Veel KNIL-militairen en hun gezinnen gingen ernstig gebukt onder gebrek aan erkenning, uitsluiting en een gevoel van onrecht. De pijn daarvan werkt lang door, tot in de derde en vierde generatie. 

Op 1 juli bezocht Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de Molukse gemeenschap in Wierden. Hier stond in de jaren vijftig barakkenkamp Vossenbosch, waar zeventig Molukse gezinnen woonden. In Wierden zijn de verschillende bevolkingsgroepen in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Symbool daarvan is een monument gewijd aan het (inmiddels verdwenen) kamp Vossenbosch dat de Wierdenaren aan hun Molukse medebewoners hebben aangeboden. De Koning luisterde naar de verhalen, onder andere van Paul Salakory: “De generatie van mijn ouders heeft altijd voor het rood-wit-blauw gevochten en hier in Nederland werd hun alles afgenomen. Dat doet pijn.” Clara Patawala toonde de Koning op een maquette de barak waarin zij tot haar 14de had gewoond. Zij is beheerder van de Molukse kerk in het hart van de Molukse wijk die in de jaren zestig werd gebouwd: “Het geloof is heel sterk onder de Molukkers. Ze hebben nooit de hoop opgegeven dat ze ooit weer terug zullen keren naar de Molukken.”
 

  • Koningin Máxima lanceert Oogfondscampagne Knikker myopie de wereld uit
    Beeld: ©ANP

6 juli: Hou je ogen gezond

Een kwart van de dertienjarigen en dertig procent van de volwassenen is bijziend. Bij bijziendheid (myopie) heb je een bril of lenzen met min-sterkte nodig om scherp te kunnen zien. Het Oogfonds zet zich in voor onderzoek naar het voorkomen en behandelen van myopie en andere oogproblemen. Dit is niet alleen een medisch vraagstuk: we kunnen zelf veel doen om oogproblemen tegen te gaan. Op 6 juli lanceerde Hare Majesteit Koningin Máxima daarom de Oogfondscampagne ‘Knikker myopie de wereld uit’ in het Erasmus MC in Rotterdam. Zij ontmoette onder anderen oogarts prof. Caroline Klaver: “Ik ben blij dat Koningin Máxima samen met ons aandacht besteedt aan de nieuwe campagne van het Oogfonds. Hoe jonger kinderen zijn als ze bijziend worden, des te erger zal de oogafwijking worden op volwassen leeftijd, en des te hoger wordt het risico op slechtziendheid of zelfs blindheid op latere leeftijd. Door de jaren heen hebben we myopie steeds verder zien toenemen. Vroeger gingen kinderen knikkeren, touwtjespringen en verstoppertje spelen, nu zitten ze vaak en lang achter een scherm. Daar kun je bijziend van raken, terwijl buitenspelen de ogen juist beschermt. Meer naar buiten dus en minder op het scherm!”

Het Oogfonds heeft een aantal simpele tips om je ogen gezond te houden: houd schermen een armlengte van je ogen, kijk na twintig minuten dichtbij twintig seconden in de verte en ga elke dag minstens twee uur naar buiten.
 

  • Koning Willem-Alexander bezoekt Playground Hondius van de Krajicek Foundation
    Beeld: ©ANP

7 juli: Rolmodellen op de playground

Jongeren een veilige plek in de wijk bieden waar ze samen kunnen spelen, bewegen en sporten. En dan vooral in wijken waar verder niet zoveel te doen is. Dat was in 1997 de droom van Richard Krajicek. Met zijn Krajicek Foundation wist hij in 25 jaar tijd 127 playgrounds te realiseren, in 42 gemeenten. Elke dag maken daar 5.500 jongeren gebruik van. Om dit succes mee te vieren, ging Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander op 7 juli naar de compleet vernieuwde Playground Hondius in Den Haag. Daar ontmoette hij Richard Krajicek en de kinderen van de naastgelegen basisschool de Klimop.

Behalve voor fijne plekken om te spelen en te bewegen, zet de Krajicek Foundation zich ook in voor een goede begeleiding van jongeren die graag meer willen sporten. Hiervoor zorgen de scholarshippers. Zij maken andere jongeren enthousiast en geven trainingen. Inmiddels zijn er door heel Nederland al meer dan 225 scholarshippers actief. De Koning ontmoette de negentienjarige scholarshipper Kayanat Bokhari. Zij studeert Sport & Bewegen en kwam als klein meisje al op de playground in haar wijk. Kayanat is een rolmodel voor meiden in de wijk en doet er alles aan om hen ook naar de playgrounds te krijgen: “Ik wil laten zien dat sport voor meiden ook bereikbaar en realistisch is.”