Koningin Máxima bij ‘International Day of Family Remittances’ in Milaan

Hare Majesteit Koningin Máxima neemt dinsdag 16 juni in haar VN-functie deel aan de eerste 'International Day of Family Remittances' in Milaan. Deze dag maakt deel uit van het 'Global Forum on Remittances and Development 2015' dat van 16 tot en met 19 juni wordt gehouden. De conferentie richt zich op arbeidsmigranten en de bijdrage die zij kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun families in het thuisland.  

Vergroot afbeelding Koningin Máxima bij ‘International Day of Family Remittances’ in Milaan
Beeld: ©ANP/AFP / Olivier Morin
Milaan, 16 juni 2015: Koningin Máxima houdt een toespraak tijdens de eerste ‘International Day of Family Remittances’

Deelnemers aan de conferentie zijn onder anderen vertegenwoordigers van publieke en private financiële instellingen, internationale organisaties, beleidsmakers, denktanks, en vertegen-woordigers uit de migrantensector. Het doel is om een discussie aan te gaan over de wijze waarop arbeidsmigranten uit ontwikkelingslanden een bijdrage kunnen leveren aan de economische groei van zowel hun families als het thuisland zelf. Volgens cijfers van de Wereld Bank werken in 2015 naar verwachting ruim 250 miljoen mensen uit ontwikkelingslanden in het buitenland. Jaarlijks sturen zij gezamenlijk 440 miljard dollar naar hun families. Daarnaast wordt gediscussieerd over de manier waarop de verdiensten zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet om armoede te verminderen.

Als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling spreekt Koningin Máxima onder meer over het belang van veilige en betaalbare methoden om geld over te kunnen maken naar en op te kunnen nemen in het thuisland. Een ander aandachtspunt is financiële educatie voor arbeidsmigranten. Kennis over en gebruik van financiële producten en diensten kan bijdragen aan een groter effect van de verdiensten.

Organisatoren van het 'Global Forum on Remittances and Development 2015' zijn het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) van de Verenigde Naties, de Wereld Bank Groep en de Europese Commissie.

RVD, nr. 217