Koninklijke Familie bij start viering 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden (2)

RVD, nr. 308: Zaterdag 30 november 2013 start de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden (zie RVD-persbericht nr. 247).

Zaterdagochtend bezoeken Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima de nagespeelde historische landing van Prins Willem Frederik in 1813 op Scheveningen.

In de middag wonen in de Ridderzaal in Den Haag Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix de officiële start bij van de viering van 200 jaar Koninkrijk. De heer prof.mr. Pieter van Vollenhoven is aanwezig als voorzitter van het Comité Koninkrijksrelaties.

De start van de viering wordt 's avonds afgesloten met het jaarlijkse Koninkrijksconcert in het Circustheater. Naast Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wonen de volgende leden van het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie de avond bij:
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix,
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven,
Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Constantijn en Prinses Laurentien,
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene,
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christina,
Hunne Hoogheden Prins Maurits en Prinses Marilène,
Hunne Hoogheden Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita,
Hunne Hoogheden Prins Floris en Prinses Aimée,
Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Carlos en Prinses Annemarie,
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margarita en de heer Tjalling ten Cate,
Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Jaime en Prinses Viktória.

Het ochtendprogramma wordt georganiseerd door Stichting Scheveningen Viering Gedenkdagen en de gemeente Den Haag. Het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk organiseert het middag- en avondprogramma.

In de jaren 1813-1815 werd de basis gelegd voor het Koninkrijk en de ontwikkeling ingezet naar een democratisch bestel. Tijdens de viering wordt stilgestaan bij het gezamenlijk verleden, heden en toekomst. En ook om te vieren wat alle inwoners van het Koninkrijk bindt: een democratie met gelijke rechten en plichten voor iedereen. De start is het eerste van zes nationale evenementen die door het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk wordt georganiseerd. De viering van het 200-jarig bestaan duurt tot en met 26 september 2015.