Koning Willem-Alexander bezoekt Grondwet Festival

RVD, nr. 53: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bezoekt zaterdagmiddag 29 maart 2014 het Grondwet Festival in Den Haag. Het festival wordt georganiseerd door het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Nederlandse Grondwet.

De Koning start zijn bezoek bij zijn Kabinet. In zijn Kabinet, gelegen aan de Hofvijver, wordt de Koning onder andere langs de originele grondwet van 1814 en diverse Koninklijke Besluiten geleid. Daarnaast bekijkt de Koning explanimations bij diverse objecten. Dit zijn informatieve animaties die via de mobiele telefoon of tablet bekeken kunnen worden.

Aansluitend verplaatst de Koning zich naar het Lange Voorhout waar hij verschillende buitenactiviteiten bezoekt. Zo loopt hij onder meer door de levensgrote versie van het Grondwetboek, waarbinnen spellen en workshops worden georganiseerd.
Vervolgens bezoekt de Koning het oorspronkelijke woonhuis van Gijsbert Karel van Hogendorp aan de Kneuterdijk 8. In het gebouw wordt een fictieve dialoog opgevoerd tussen Koning Willem I en Gijsbert Karel van Hogendorp, de belangrijkste auteur van de Grondwet van 1814.
Het bezoek aan het Grondwetfestival wordt afgesloten in het Haagse Stadhuis. In de raadzaal vindt een scholierendebat plaats met 16 teams uit heel Nederland. De Koning woont één van de voorrondes bij.

Tijdens het Grondwet Festival openen onder meer zo'n 25 instellingen hun deuren. Zij bieden de bezoekers een programma aan waarin ze hun betekenis voor de inwoners van het Koninkrijk laten zien. Deelnemende instellingen zijn onder meer de Ridderzaal, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, het Catshuis, de Trêveszaal, de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Vredespaleis, de Raad van State, de Hoge Raad, de Kanselarij der Nederlandse Orden en het Nationaal Archief. Daarnaast verzorgt de Koninklijke Landmacht rond de Hofvijver uiteenlopende demonstraties.

Het Grondwet Festival is onderdeel van de viering 200 jaar Koninkrijk. Tijdens de viering wordt stilgestaan bij het gezamenlijk verleden, heden en toekomst. Daarnaast wordt gevierd wat alle inwoners van het Koninkrijk bindt: een democratie met gelijke rechten en plichten voor iedereen.
De viering van het 200-jarig bestaan duurt t/m 26 september 2015. Het Grondwet Festival is het tweede nationale evenement van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk en wordt georganiseerd in samenwerking met het Haags Comité 200 jaar Koninkrijk.