Koning brengt werkbezoek aan Young Leaders Community

Zijne Majesteit de Koning brengt woensdagochtend 21 december in Den Haag een bezoek aan Young Leaders Community. De organisatie heeft dit jaar een Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds gewonnen. De prijs werd in mei door de Koning uitgereikt aan sociale initiatieven die de kloof willen dichten tussen jongeren met en zonder kansen.

Young Leaders Community (YLC) selecteert ieder jaar vijftien Marokkaans-Nederlandse studenten of young professionals om aan de Leadership Academy hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Deze young leaders zetten hun opgedane vaardigheden vervolgens direct in door kinderen binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap te helpen hun talenten te ontdekken. De young leaders leren de kinderen om sterker in hun schoenen te staan, kansen te benutten en hun ambities in te zetten voor zichzelf en hun omgeving. 

De Koning spreekt met initiatiefnemers en leden van YLC over het ontstaan en de doelen van de stichting. Daarnaast wordt ingegaan op de hulp van het Oranje Fonds en de betekenis van de winst van een Appeltje van Oranje. Kinderen tussen elf en dertien jaar geven vervolgens een korte pitch over hun eigen talent en hoe ze dat willen inzetten voor de maatschappij. Afsluitend vertellen young leaders aan de Koning welke ervaringen zij hebben opgedaan bij YLC en welke activiteiten zij begeleiden om kinderen meer zelfvertrouwen te geven.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die ervoor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan en iedereen mee kan doen in de samenleving. Het thema van de Appeltjes van Oranje 2022 was ‘Kansengelijkheid voor álle Jongeren’. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

RVD, nr. 327