Koningin Máxima brengt werkbezoek in het kader van programma Herstel Dichtbij

Hare Majesteit Koningin Máxima brengt op woensdagmiddag 30 augustus in Rotterdam een werkbezoek in het kader van het programma Herstel Dichtbij –  Samen voor Mentale Gezondheid. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van het Oranje Fonds en Stichting MIND. 

Herstel Dichtbij –  Samen voor Mentale Gezondheid ondersteunt initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Zo kunnen mensen die daar behoefte aan hebben dichtbij huis gebruik maken van een zelfregie- of herstelinitiatief met als doel weer mee te doen in de samenleving. Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol. Het Oranje Fonds ondersteunt de deelnemende organisaties financieel, met kennisdeling, deskundigheidsbevordering, coaching en onderzoek. In totaal nemen ruim dertig organisaties door heel het land aan het programma.

Koningin Máxima gaat in gesprek over het ontstaan van het programma en de samenwerking tussen het Oranje Fonds en MIND. Aansluitend speekt zij met deelnemers van diverse organisaties over hun projecten en over hun ervaringen met Herstel Dichtbij. Tot slot wordt dieper ingegaan op de Zorgvrijstraat. Koningin Máxima gaat in gesprek met vrijwilligers en medestanders van deze organisatie over hoe zij werken aan zorgzame buurten, waar mensen eigenaarschap voelen en zeggenschap hebben over hun eigen zorg en welzijn. 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. MIND zet zich in voor een psychisch gezonde samenleving en voor ondersteuning, begrip en goede zorg bij psychische problemen. 

RVD, nr. 198