Dag van bijzetting

Leden van het Koninklijk Huis worden doorgaans bijgezet in de Koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. Hier wordt dan ook de uitvaartdienst gehouden. Op de dag van de uitvaart wordt de overledene in een rouwstoet van Den Haag overgebracht naar Delft.

Rouwstoet

De rouwstoet bestond bij de laatste bijzettingen uit twee delen. In de stoet werd de Gala Lijkkoets gevolgd door een bloemenbrik en een rijtuig met een aantal naaste familieleden van de overledene. Halverwege de route voegde de rest van de naaste familie zich in de stoet voor de rest van de tocht naar de Nieuwe Kerk in Delft.

Langs de hele route stonden militaire ere-afzettingen. Vanaf het moment dat de stoet Delft naderde tot het moment van bijzetting losten twee saluutbatterijen, opgesteld in Delft, saluutschoten. Tijdens de tocht door Delft werd de Trinitas of Bourdonklok van de Oude Kerk in Delft geluid.

Uitvaartdienst

Wanneer de overledene wordt bijgezet in de Koninklijke grafkelder vindt de uitvaartdienst plaats in de Nieuwe Kerk in Delft. De dienst kan worden omgeven met muziek, sprekers en ceremonieel. Het uitgangspunt hierbij is dat de dienst recht doet aan de overledene, maar ook aansluit bij de behoeften vanuit de samenleving.

Geschiedenis

Sinds het overlijden van Willem van Oranje zijn de meeste leden van het Huis Oranje-Nassau bijgezet in de Koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft. Het was voor Willem van Oranje op het moment van zijn overlijden niet mogelijk hem bij te zetten bij zijn voorouders in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda, dat destijds bezet was door de Spanjaarden. De leden van de Friese tak van de Nassaus zijn bijgezet in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Leden van het Koninklijk Huis kunnen ook elders bijgezet of begraven worden.