Onderhoud grafkelder

Eén van de kisten uit de Koninklijke grafkelder, is op 22 oktober verplaatst om de stoffelijke resten te bergen in een nieuwe kist. Het betreft de stoffelijke resten van Koningin Anna Paulowna. De nieuwe kist zal na afloop van de werkzaamheden op de oorspronkelijke plaats van de oude kist worden geplaatst in de Koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft.

De herkisting zal enkele dagen in beslag nemen en zal plaatsvinden in Rotterdam. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het team ‘Bijzondere Uitvaarten’ van Monuta. De leden van de Koninklijke Familie hechten eraan, dat de stoffelijke resten van hun voorouders op een waardige en duurzame wijze bijgezet blijven in de Koninklijke grafkelder.