Informatie over Prinsjesdag 15 september 2015

Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag, de feestelijke opening van het nieuwe werkjaar van de Staten-Generaal (de Eerste en Tweede Kamer).

Zijne Majesteit de Koning rijdt op Prinsjesdag in de Gouden Koets naar het Binnenhof in Den Haag en spreekt tijdens de verenigde vergadering van de Staten-Generaal in de Ridderzaal de troonrede uit. In de troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. De vergadering wordt bijgewoond door de ministers en de staatssecretarissen, door vertegenwoordigers van het Corps Diplomatique en de Hoge Colleges van Staat (Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman, Kabinet van de Koning, Hoge Raad van Adel en Kanselarij der Nederlandse Orden) en door andere vertegenwoordigers uit diverse sectoren van de samenleving.

Koning Willem-Alexander vertrekt om 13.00 uur vanaf Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal, vergezeld door Koningin Máxima, Prins Constantijn en Prinses Laurentien.

De route die de Gouden Koets dit jaar rijdt, loopt van Noordeinde, Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout, Toernooiveld, Lange Houtstraat, Plein naar het Binnenhof waar de koets stopt voor de Ridderzaal. Rond 14.00 uur vertrekt de Koning weer met de Gouden Koets langs dezelfde route terug naar Paleis Noordeinde, waarna hij met de rest van het Koninklijk gezelschap op het balkon van Paleis Noordeinde verschijnt.

Samenstelling stoet

De Koninklijke stoet bestaat uit de leden van het Koninklijk Huis, leden van de hofhouding, politie te paard, een muziekkorps en verschillende afdelingen van het leger.

De stoet is in 2015 als volgt samengesteld:

 • Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso
 • Commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers en adjudant
 • Vaandelwacht Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • Ere-Compagnie Garderegiment Grenadiers en Jagers (Grenadiers)
 • Bereden standaardwacht der Koninklijke Marechaussee
 • Bereden ere-escorte der Koninklijke Marechaussee
 • Bereden standaardwacht der Cavalerie
 • Bereden ere-escorte der Cavalerie, 1e Peloton Cavalerie
 • 1 rijknecht-majoor met twee rijknechts te paard
 • Eerste rijtuig
  • Drs. A.T.S. Dorhout, ceremoniemeester van Z.M. de Koning
  • Drs. C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije, kamerheer Rotterdam
 • Tweede rijtuig
  • Z.E. drs. J.T. Versteeg, grootmeester van het Huis van Z.M. de Koning
  • H.E. mevrouw drs. M.L.A. barones van Zuylen van Nijevelt-Den Beer Poortugael
 • Bereden standaardwacht Korps Landelijke Politie Diensten
 • Bereden ere-escorte Korps Landelijke Politie Diensten, 1e Peloton
 • Galaglasberline
  • Z.K.H. Prins Constantijn
  • H.K.H. Prinses Laurentien
 • Escorterende adjudanten van Z.M. de Koning:
  • Luitenant-kolonel M.F. van Iddekinge (rechts)
  • Luitenant-Kolonel J. de Bruyn (links)
 • Bereden ere-escorte Korps Landelijke Politie Diensten, 2e peloton
 • Stalmeester: Kolonel b.d. der Koninklijke Marechaussee G.E. Wassenaar
 • Gouden Koets
  • Z.M. de Koning
  • H.M. de Koningin
 • Escorterende adjudanten van Z.M. de Koning:
  • Luitenant-kolonel T.R. van de Krol (rechts)
  • Kapitein-luitenant ter zee H.W. Zwier (links)
 • Adjudant-generaal, tevens chef Militaire Huis van Z.M. de Koning: Z.E. Generaal-majoor der Fuseliers Drs. J.A. van der Louw
 • Bereden ere-escorte der Cavalerie, 2e Peloton

Kleding van de leden van het Koninklijk Huis

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander draagt een jacquet met grijs vest met het draaginsigne Ridder Militaire Willems-Orde.

Hare Majesteit Koningin Máxima draagt een handbeschilderde zijden organza japon, gedecoreerd met verschillende kraalsoorten en borduurtechnieken zoals broderie d'art, handsteken en cannetille borduur. Het tafereel is geïnspireerd op de Japanse kamer in Paleis Huis ten Bosch. Zij draagt een bijpassende haardecoratie van driedimensionale vertalingen van de bloemen uit de japon.
Koningin Máxima draagt het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden draagt een jacquet met grijs vest.
De Prins draagt de bouton van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden draagt een groene japon met zigzagpatroon en opengewerkte mouwen. Daarbij draagt zij een haardecoratie gemaakt van sinamay met bijpassende Franse fijngeweven tule.
De Prinses draagt de versierselen behorende bij het Grootkruis in de Huisorde van Oranje.