Over de Koninklijke stoet 2022

Op Prinsjesdag spreekt de Koning de Troonrede uit. De Koning en het Koninklijk gezelschap verplaatsen zich per koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. De Koninklijke stoet bestaat daarnaast uit leden van de hofhouding, politie te paard, een muziekkorps en verschillende regimenten van Defensie.

Route van de Koninklijke stoet in 2022

De route van de Koninklijke stoet loopt via Noordeinde, Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout en Tournooiveld naar het Korte Voorhout. De Glazen Koets stopt bij de Koninklijke Schouwburg. De stoet rijdt na het uitspreken van de Troonrede via dezelfde route terug naar Paleis Noordeinde.

Samenstelling van de Koninklijke stoet in 2022

 • (1) Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso
 • Commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers met adjudant
 • (2) Vaandelwacht Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • (3) Ere-Compagnie van het Garderegiment Grenadiers en Jagers 
 • Commandant Bereden Ere-escorte Koninklijke Marechaussee met twee vleugeladjudanten
 • (4) Bereden standaardwacht van de Koninklijke Marechaussee en Peloton Bereden Ere-escorte Koninklijke Marechaussee
 • (5) Commandant Bereden Ere-escorte der Cavalerie met twee ordonnansen, gevolgd door bonte paukenpaard en vier trompetters
 • (6) Bereden standaardwacht van de Cavalerie en Eerste peloton van het Bereden Ere-escorte der Cavalerie
 • (7) Rijknecht-majoor met twee rijknechten te paard van het Koninklijk Staldepartement
 • (8) Eerste rijtuig
  De Galaberline is bespannen met twee Friese paarden (Ysir en Xerox), één lakei naast elk portier van het rijtuig;
  • Drs. E.F. Verwaal, algemeen secretaris
  • Dr. J.J. Schrijen, kamerheer Limburg
 • (9) Tweede rijtuig
  De Galacoupé is bespannen met twee Friese paarden (Nenne en Xito), één lakei naast elk portier van het rijtuig;

  • drs. C. Breedveld, grootmeester
  • drs. M.L.A. Gravin van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael, grootmeesteres
 • Commandant Bereden Ere-escorte Landelijke Eenheid Beredenen van de Nationale Politie met twee vleugeladjudanten
 • (10) "Kliek" (bonte paukenpaard en 8 trompetters) van de Landelijke Eenheid Beredenen van de Nationale Politie
 • (11) Bereden standaardwacht van de Landelijke Eenheid Beredenen van de Nationale Politie en Eerste peloton Bereden Ere-escorte van de Landelijke Eenheid Beredenen van de Nationale Politie
 • (12) Galaglasberline bespannen met vier Friese paarden (Tiebe, Ziert, Welmer en Valke), één koetsier naast elk paard en twee lakeien aan elke zijde van het rijtuig;
  • Prins Constantijn
  • Prinses Laurentien
 • (13) Escorterende adjudanten van de Koning:
  • Luitenant-kolonel ing. A. Remmelzwaal MMOAS (rechts)  
  • Luitenant-kolonel M.P.A.G. Bommer EMSD (links)
 • (14) Tweede peloton Bereden Ere-escorte van de Landelijke Eenheid Beredenen van de Nationale Politie
 • (15) Kolonel H.C. Veenhuijzen, stalmeester van Z.M. de Koning
  (De stalmeester heeft een vrije plaats binnen de stoet, maar zal zich over het algemeen bevinden in de directe nabijheid van de Glazen Koets.)
 • (16) Glazen Koets bespannen met acht Gelderse paarden (Windsor, Quando, Volkert, Vitus, Pedro, Rocco, Nigel en Vernon), één koetsier naast elk paard en vier lakeien aan elke zijde van de koets. Linker voorpaard wordt bereden door een zgn. postiljon;
  • De Koning 
  • Koningin Máxima
  • De Prinses van Oranje
 • (17) Escorterende adjudanten van de Koning:
  • Schout-bij-nacht drs. L.H.I. Brummelaar MPM
  • Kolonel M.G.M. Simons (rechts)  
  • Luitenant-kolonel drs. L. van den Berg EMSD (links)
 • (18) Tweede peloton van het Bereden Ere-escorte der Cavalerie ter afsluiting van de Koninklijke Stoet