Koning door voorzitter Tweede Kamer geïnformeerd over kabinetsformatie

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, donderdagmiddag 23 mei 2024, telefonisch gesproken met de voorzitter van de Tweede Kamer, de heer M. Bosma. Hij heeft de Koning geïnformeerd over de afronding van de informatiefase en het Kamerdebat waarin de Tweede Kamer drs. R. van Zwol heeft aangewezen tot formateur.

De Koning, als staatshoofd en lid van de regering, wordt op gezette tijden geïnformeerd over de voortgang van de kabinetsformatie.

RVD, nr. 143