Toespraak van Zijne Majesteit de Koning bij het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek aan de Republiek Korea, Seoul

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Mevrouw de President,

Het is nog maar twee seizoenen geleden dat wij U mochten verwelkomen in Nederland. Voor mijn vrouw en mij is het een groot genoegen nu Uw gast te mogen zijn. Dank U wel voor Uw gastvrijheid en Uw hartelijke woorden.

Nooit eerder bracht een Nederlands staatshoofd een staatsbezoek aan Korea. Dit is voor ons dan ook een heel dierbaar moment; een onderstreping van de diepe vriendschap die wij in Nederland voelen voor Uw land en Uw volk.

Sinds onze ontmoeting in maart van dit jaar, is Korea getroffen door een catastrofe van grote omvang. Het zinken van de veerboot Sewol heeft honderden families in rouw gedompeld. Weet dat de mensen in Nederland meeleven.

Nederland voelt zich zeer bij het lot van Uw land betrokken. 5.300 Nederlandse militairen, onder wie vele jonge vrijwilligers, namen onder VN-vlag actief deel aan de strijd voor Uw vrijheid. Van hen kwamen 124 manschappen om. Veel Korea-veteranen leven nog iedere dag met de herinnering aan die oorlog. Zestig jaar na dato hebben zij de beelden nog scherp op hun netvlies. De diepgevoelde kameraadschap - ook met Koreaanse strijdmakkers - was en is voor hen een belangrijke bron van kracht.

De Republiek Korea heeft zich ontwikkeld tot een sterk en trots land. In twee generaties is Uw land erin geslaagd na een periode van felle strijd, chaos en geweld op te klimmen naar een situatie van stabiliteit, vrede en breed gedeelde welvaart. Dat is een ongekende prestatie.

Mevrouw de President, het Westen maakte voor het eerst kennis met Uw land via het reisverslag van een eenvoudige Nederlandse scheepsboekhouder. Wie het beroemde reisverslag van Hendrik Hamel leest, leert dat veel eigenschappen die de Republiek Korea nú kenmerken, al in de zeventiende eeuw manifest waren. Hamel roemt het goed georganiseerde bestuur, het excellente onderwijs, de productiviteit en de culturele rijkdom.

In één opzicht wijkt het moderne Korea radicaal af van het Korea van toen. Destijds was Uw land een gesloten bolwerk, dat terugschrok voor invloeden van buitenaf. In onze dagen heeft Korea zijn vensters wijd open staan en werkt U samen met partners over de hele wereld. U bent een steunpilaar onder de internationale rechtsorde en een actief deelnemer aan multilaterale fora. Daar vinden wij elkaar telkens weer.

Ook economisch vinden wij elkaar. Nederland is er trots op een van de grootste Europese investeerders in Korea te zijn, en een van Uw belangrijkste Europese handelspartners. De warme belangstelling van Nederlandse bedrijven en kennisorganisaties om deel te nemen aan de economische missie onder leiding van minister Kamp, spreekt boekdelen. Als land van groei en innovatie heeft Korea een uitmuntende reputatie. Nederland wil de krachten graag nog sterker bundelen.

Tuinbouw, duurzame energie, efficiënte logistiek, high tech, geavanceerde gezondheidszorg, creatieve industrie, en water management. Het zijn alle fundamentele belangen voor onze beide samenlevingen. Het is geen toeval dat juiste deze sectoren in de Nederlandse missie sterk vertegenwoordigd zijn.

Ik weet uit eigen ervaring hoezeer onze landen elkaar kunnen inspireren, bijvoorbeeld op het gebied van waterveiligheid. De Nederlandse benadering om meer ruimte te geven aan rivieren en zo overstromingen te voorkomen, heeft ook hier belangstelling gewekt. Als gastland van het zevende World Water Forum, volgend jaar, kan Korea opnieuw laten zien tot de internationale voorhoede te behoren.

Mevrouw de President, een van de mensen die met mij meereizen is Guus Hiddink. Ik hoef hem denk ik niet nader te introduceren. Hij heeft ons geleerd dat een wedstrijd niet gewonnen wordt door de ploeg met de sterkste spelers, maar door de ploeg met het beste team. En dat voor een goed team méér nodig is dan discipline, training en tactiek. Het gaat ook om een gezamenlijke focus. Om sociale interactie. Om creativiteit. En om plezier in het spel!

Wij hopen dat ons bezoek het spelplezier binnen onze samenwerking nog verder verhoogt!

Mevrouw de President, dames en heren, mag ik U vragen het glas met mij te heffen.
Op Uw gezondheid Mevrouw de President.
Op het succes van het team dat de Republiek Korea en Nederland samen vormen.