Toespraak van Zijne Majesteit de Koning bij de start van het seminar Innovative Solutions voor de parallelle economische missie tijdens het staatsbezoek aan de Republiek Korea, Seoul

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Excellentie, dames en heren,

Met grote waardering kijkt Nederland naar de prestaties van dit hoog ontwikkelde land, dat op veel gebieden de weg wijst. Technologie is al vele tientallen jaren de drijvende kracht achter de ontwikkeling van Korea. Dit land omarmt de toekomst. De toekomst is niet iets wat je overkomt, maar wat mensen naar beste vermogen zelf mede vorm geven. Die can do-mentaliteit spreekt Nederlanders heel erg aan.

Wij zijn hier omdat wij de overtuiging hebben dat Korea en Nederland elkaar veel kunnen bieden. Het gaat vanmorgen over veel méér dan economie. Centraal staat de vraag hoe we in de komende tien of twintig jaar onze welvaart en ons welzijn waarborgen. Hoe we voldoende werkgelegenheid creëren voor iedereen die graag wil werken. Hoe we ouderen de mogelijkheid kunnen geven tot op hoge leeftijd gezond en actief deel te nemen aan de samenleving. Hoe we onze steden aantrekkelijk en schoon houden, zodat mensen er graag willen wonen. Hoe we onze energievoorziening veel duurzamer kunnen maken, waardoor we minder afhankelijk worden van fossiele bronnen. Hoe we onze land- en tuinbouw nog intelligenter kunnen maken, zodat goed voedsel betaalbaar blijft voor iedereen.

Korea en Nederland hebben beide bijzonder sterke troeven. Korea is toonaangevend in intelligente mobiliteit. Nederland behoort tot de wereldtop in land- en tuinbouw. Korea heeft een grote staat van dienst als hightech-land. Nederland blinkt uit in watermanagement.

Zo kunnen we elkaar vooruit helpen. Zo kunnen we samen de toekomst veroveren.

In onze wereld draait het niet om spierkracht. Maar om denkkracht en creativiteit. Tijdens ons bezoek gisteren aan het Dong Deamun Design Plaza, ben ik diep onder de indruk gekomen van wat Korea aan creativiteit in huis heeft. Ik hoop dat ons bezoek ook iets kan overbrengen van de creativiteit die een kleine 9000 kilometer naar het Westen, in ons kleine land aan de Noordzee, te vinden is. Volgens mij vormen wij een perfecte match.

Ik wens U dan ook allen veel succes en inspiratie toe in het vervolg van dit seminar!