Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het staatsbanket ter gelegenheid van het inkomend staatsbezoek van president Mauricio Macri van Argentinië, Amsterdam

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Meneer de President,
Mevrouw Awada,

Het doet ons een groot plezier dat U beiden onze gast bent. Nooit eerder bracht een President van Argentinië een Staatsbezoek aan Nederland. U heeft de uitnodiging uit 2006 gehonoreerd en dat verheugt ons!  

Dit bezoek geeft U de gelegenheid een persoonlijke indruk te krijgen van ons land. Ik prijs me gelukkig Uw land al redelijk goed te kennen. In de loop der jaren heb ik heel veel van Argentinië gezien. Van de pampa's tot Perito Moreno. Van Buenos Aires tot Bariloche. Woorden schieten tekort om de veelzijdige rijkdom van Argentinië te beschrijven. Alle klimaten, alle landschappen en vele culturen komen in Uw land samen. Wie door Argentinië reist, voelt zich al snel een gaucho in de onbegrensde ruimte, zoals de held Martín Fierro uit het beroemde werk van José Hernández:

Mi gloria es vivir tan libre,
Como el pájaro del cielo.

Argentinië is altijd een land geweest dat mensen uit Europa en andere delen van de wereld met open armen ontving. Een land dat gelooft in het belang van ambitie en ontwikkeling. Ik ben gaan houden van de Argentijnse gastvrijheid. Van de asado, waarbij ik graag achter de parrilla plaatsneem. Van de creativiteit en het improvisatietalent waarover veel Argentijnen beschikken, waardoor zij ook in moeilijke tijden de kracht vinden om dóór te gaan. Argentinië is een temperamentvol land. Een land dat mij bovendien het mooist mogelijke geschenk gaf; mijn vrouw, onze Nederlandse Koningin.

Via haar heeft Nederland Argentinië beter leren kennen en zijn cultuur nog meer leren waarderen. Wij hebben bovendien ontdekt over de beste bandeonist buiten Argentinië te beschikken: Carel Kraayenhof, die speelde tijdens ons huwelijk.

Wat de argeloze Nederlandse bezoeker in Argentinië opvalt, is dat sommige dingen er alleen in de overtreffende trap bestaan. Wij zijn heus gepassioneerd over sport, maar kijken toch met enige verwondering naar de bijna mystieke vervoering die voetbal en andere sporten bij U teweeg brengen!

Desondanks zijn we op het veld uitstekend aan elkaar gewaagd, zoals onder anderen onze hockeyvrouwen bewijzen. Sinds 2002 wisselen de Oranjevrouwen en Las Leonas elkaar als wereldkampioen af. En ik ben ervan overtuigd dat - mocht het ooit opnieuw tot een WK-voetbalfinale tussen ons komen - wij ook op dat vlak de balans weer zullen herstellen.

Meneer de President, Uw eerste activiteit vanmorgen na de kranslegging bij ons Nationaal Monument was een bezoek aan het Anne Frank Huis. Al een aantal jaren werkt het Anne Frank Huis nauw samen met el Centro Ana Frank Argentina. Zij zien het als hun missie jonge mensen bewust te maken van het fundamentele belang van vrijheid en recht. Een missie die altijd actueel blijft!

Wij dragen de geschiedenis met ons mee, ieder op zijn eigen wijze. Zovelen voelen nog dagelijks de littekens die zijn ontstaan in tijden van dictatuur en terreur. In Uw land is die bittere tijd nog niet zo lang voorbij. Slechts één generatie terug werden duizenden het slachtoffer van vervolging en geweld en werden mensenrechten met voeten getreden. De les van deze grimmige jaren was duidelijk: nunca más.

Erkenning en verwerking van het verleden zijn noodzakelijk om samen verder te komen. Iedereen die zich hiervoor inzet verdient groot respect.

Rust is Uw land niet gegund geweest in de afgelopen decennia. Een aantal keren werd Argentinië getroffen door zware economische stormen die het uiterste hebben geëist van de bevolking. De Argentijnen verloren de moed niet in deze turbulente jaren! Het vraagt offers en inspanning van velen om de weg omhoog te vinden.

Meneer de President, U weet hoe moeilijk die weg is en hoeveel geduld en standvastigheid er nodig zijn. U wilt de economie een steviger fundament geven met het oog op de toekomst. Sinds Uw aantreden eind 2015 heeft U leiding gegeven aan ingrijpende hervormingen. Het kost tijd voordat de positieve gevolgen hiervan in het dagelijks leven van mensen voelbaar worden. Wij beseffen maar al te goed wat dit van de Argentijnen vraagt.

Uw binnenlandse inspanningen zijn nauw verbonden met Uw visie op het buitenland. U heeft Uw land teruggeleid naar het hart van de internationale gemeenschap. Nederland verwelkomt de rentree van een zelfbewust Argentinië op het wereldtoneel. Wij kijken uit naar een steeds sterkere aanwezigheid van Uw land overal waar internationale samenwerking centraal staat. Volgend jaar krijgt U daarvoor een bijzondere kans, als voorzitter van de G20.

In een wereld die steeds instabieler lijkt te worden, zou het hedendaagse Argentinië een belangrijke verbindende kracht kunnen zijn. U zoekt hechtere samenwerking op Uw eigen continent, maar ook over de oceaan heen, met Europa en Nederland. Dat doet recht aan de vele ambities die wij delen.

De economische banden tussen onze landen gaan ver terug. Een aantal Nederlandse bedrijven is al honderd jaar in Argentinië aanwezig. Vanmiddag is gesproken over hoe onze samenwerking op het gebied van onder meer energie, water en landbouw een extra impuls kan krijgen. Morgen bezoekt U de haven van Rotterdam en staat het grote potentieel van onze maritieme en logistieke samenwerking centraal.

Als U op weg daarheen ons platteland doorkruist, kijkt U dan vooral naar buiten. De koeien die U ziet lopen, lijken als twee druppels water op het ras dat bij U de pampa's begraast en dat oorspronkelijk hier vandaan komt: de Holando-Argentino. Sterk gebouwd, superproductief en thuis in elk klimaat!

Me dunkt, een beter symbool van ons samenwerkingspotentieel is er niet.

Graag wil ik U allen vragen het glas met mij te heffen.

Op Uw beider gezondheid, Meneer de President en Mevrouw Awada,
En op de blijvende vriendschap tussen la República Argentina en het Koninkrijk der Nederlanden!