Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Ierland

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Meneer de president, Mevrouw Higgins,

Dank U wel voor de warme en welsprekende manier waarop U ons hier welkom heeft geheten. Voor mijn vrouw en mij betekent het veel om juist in dit jaar Uw land te mogen bezoeken. Wij zijn vereerd hier te zijn nu U viert dat een eeuw geleden de eerste Dáil Éireann bijeenkwam in deze stad. 

De weg naar een vrij Ierland was lang en eiste grote offers. Ons respect voor de mannen en vrouwen die het onafhankelijke Ierland hebben gecreëerd en opgebouwd is groot. Ons bezoek is óók een eerbetoon aan al die miljoenen mensen die dit land hebben gemaakt tot wat het nu is: een groen baken van vrijheid, vitaliteit en vriendschap in Europa. Wij zijn bijzonder blij dat U al meer dan 46 jaar onze partner bent in de Europese Unie en dat wij elkaar zo na staan!

Sterker dan ooit zijn wij op elkaar aangewezen, nu ons beider buurland heeft besloten de Europese Unie te verlaten. Voor Ierland en Nederland is dit een feit dat wij betreuren en respecteren. De keuze van de Britten noodzaakt ons echter wel om samen datgene veilig te stellen wat ons dierbaar is.

We kennen Uw geschiedenis. Met U waren wij opgetogen en vol hoop toen in 1998 het Goede Vrijdag Akkoord werd gesloten. Een ongekende prestatie van alle betrokken partijen. Sindsdien kon een nieuwe generatie opgroeien zonder de voortdurende dreiging van geweld. 

Samen zijn wij de hoeders van de erfenis van het Goede Vrijdag Akkoord: Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De spoken uit het verleden mogen niet terugkeren. Niemand wil terug naar de Troubles; niemand wil hekken aan de grens. 

Nederland begrijpt zeer goed hoe ingrijpend Brexit is voor Ierland en voor alle mensen op dit eiland. Burgers, ondernemers en boeren hebben behoefte aan zekerheid! Weet dat het Koninkrijk der Nederlanden aan Uw zijde staat en met U en alle partners in Europa zal blijven werken aan oplossingen die de Ierse én Europese belangen veiligstellen!

The hero, setting out,
Will meet an ally at a crucial moment.

Dit zijn Uw woorden, Meneer de president, uit Uw gedicht  ‘When will my time come’.

U kunt ervan verzekerd zijn dat Nederland graag de rol van bondgenoot vervult!

Ik realiseer me wel dat dit niet altijd zo geweest is. In het verleden - meer dan drie eeuwen geleden - hebben wij zelfs lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Een telg uit mijn familie was daarvan de oorzaak... 

Overmorgen bezoeken wij in Cork Harbour een fort dat destijds een schakel was in de Ierse verdediging. Daar zullen we ook vrijwilligers ontmoeten van het lokale initiatief ‘Rescue Camden’. 
Dit keer komen wij in vrede! Laten we hopen dat het Huis van Oranje nu op minder weerstand zal stuiten…

Meneer de president, over kleuren gesproken… het Ierse groen geniet een bekendheid die nergens mee te vergelijken is. Dankzij de Ierse diaspora voelen miljoenen mensen uit alle windstreken zich nauw met dit land verbonden, en dat tonen zij graag! 

Uw eigen familiegeschiedenis is - net als die van de meeste Ieren - een verhaal waarin emigranten een belangrijke rol spelen. Iedere Ierse familie weet uit eigen ervaring hoe belangrijk goede relaties tussen landen zijn! 

Van nature zet Uw land zich dan ook in voor samenwerking over grenzen heen, als actief lid van de Europese Unie en de Verenigde Naties, als deelnemer aan vredesmissies en als ontwikkelingspartner. U, Meneer de president, bent een overtuigend pleitbezorger van een samenleving die alle burgers - oud en jong - bescherming en kansen biedt in het digitale tijdperk waarin wij leven. Die opdracht verbindt ons.

Als hartstochtelijk natuurliefhebber, wijst U ook op de noodzaak om zorg te dragen voor onze leefomgeving en om in actie te komen tegen klimaatverandering. Tijdens ons bezoek zetten wij de schijnwerper op initiatieven die onze landen samen nemen, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van de landbouw en het schoner en efficiënter maken van transport.

Bij alle overeenkomsten die er tussen onze landen zijn, zijn er toch ook verschillen…

De Nederlandse volksaard met al zijn contrasten wordt misschien het best gereflecteerd in de schilderkunst: in de kleuren en composities van Rembrandt, Vermeer en Mondriaan.

De Ierse ziel heeft een andere expressievorm: de poëzie. Het wel en wee van de bevolking van het Emerald Isle werd door de eeuwen heen steeds weer gesublimeerd in woorden. ‘Words that can empower, words that can heal, words that might unite’, zoals U het zelf ooit zo mooi heeft omschreven.

Een van de grootste Ierse dichters, William Butler Yeats, doorvoelde als geen ander wat dit land zo bijzonder maakt:

Your mother Eire is always young’, dichtte hij.

Wij zeggen het hem graag na! Dit land weet zichzelf steeds weer te hervinden na moeilijkheden en tegenslagen. Niemand kan de spirit van Ierland breken. Wij zijn trots op de vriendschap die tussen onze volken is gegroeid en die nu sterker is dan ooit!

Mag ik U vragen het glas met mij te heffen.

Op Uw beider gezondheid, Meneer de president en Mevrouw Higgins.
Op de vriendschap tussen Ierland en Nederland.

Le nár gcairdeas!  (Op onze vriendschap!)