Kort dankwoord van Koning Willem-Alexander bij de ontvangst door de Lord Mayor of Dublin, Mansion House

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Lord Mayor,

Dank U wel voor Uw gastvrijheid hier op Mansion House, zo kort na Uw verkiezing. Onze hartelijke gelukwensen daarmee! 

Mijn vrouw en ik genieten van ons bezoek aan Uw prachtige stad. 
Dublin toont ons zijn verleden, heden en toekomst. 
De culturele schatten van Trinity College, sommige meer dan duizend jaar oud. 
Maar óók de durf van de Dogpatch Labs, waar ontwerpers en ondernemers de wereld van morgen creëren. Wij kregen er een lesje programmeren van enkele whizzkids!

Uw stad heeft een grote aantrekkingskracht op mensen uit alle windstreken, en zeker ook uit Nederland. Als je op internet zoekt op de combinatie ‘Dublin’ en ‘Dutch’, dan kom je als eerste uit bij… ‘Dutch Speaking Jobs in Dublin’. Banen te kust en te keur voor Nederlandssprekende sales hunters, market specialists, content reviewers en zelfs game testers!

Dat illustreert de steeds hechtere verbindingen tussen onze landen.

Die hechte relatie zien we op zóveel gebieden, ook het gebied van mobiliteit. U bereidt zich hier in Dublin voor op Velo-City, de grootste fietsconferentie ter wereld. Over twee weken is het zover. Ik weet wat een geweldig evenement dit is, want twee jaar geleden was ik erbij in Arnhem en Nijmegen.

In Nederland ontstaat inmiddels een netwerk van fietssnelwegen. Nederlanders leggen per jaar samen 15 miljard kilometers op de fiets af. We hebben meer fietsen dan mensen: per Nederlander anderhalve fiets. 

Het is fantastisch om te zien dat deze duurzame vorm van vervoer ook in Dublin in opmars is. 

Maar al die fietsen moeten natuurlijk ook ergens blijven op de momenten dat ze niet worden gebruikt… Om daar een klein beetje bij te helpen, hebben wij uit Holland een cadeautje meegebracht. 

Het is géén gouden ambtsketen zoals Koning Willem III ooit aan deze stad schonk. Maar wij hopen dat het niettemin vele jaren van pas zal komen…

Nogmaals heel veel dank voor alles en heel veel succes later deze maand!