Kort statement van Koning Willem-Alexander in het Koninklijk Paleis in Stockholm tijdens het staatsbezoek aan Zweden

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Graag wil ik u, Majesteit, en Koningin Silvia hartelijk danken voor de warme ontvangst hier in Stockholm. Mijn vrouw en ik hebben uitgekeken naar dit staatsbezoek aan Zweden. De reden daarvoor is tweeledig.

In de eerste plaats doet het ons persoonlijk heel veel plezier om u beiden te zien en te spreken en om samen met u een aantal waardevolle uren door te brengen. Wij koesteren de vriendschap die al zo lang tussen onze families wordt gevoeld en die van generatie op generatie wordt doorgegeven. 

In de tweede plaats zijn wij blij om Zweden te bezoeken omdat dit land in veel opzichten onze bewondering wekt. Creatief en vernieuwend. Strijdend voor de gelijkwaardigheid van iedereen. En een steunpilaar van de internationale rechtsorde. 

In deze tijd waarin zoveel uitdagingen samenkomen, hebben we deze eigenschappen héél hard nodig.

Nederland spiegelt zich aan Zweden. Wij voelen een sterke verwantschap met u. 
Als hoogontwikkelde, middelgrote en welvarende Europese landen hebben wij bovendien een bijzondere verantwoordelijkheid. Er mag van ons verwacht worden dat wij concreet bijdragen aan oplossingen ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties. 

Naar onze overtuiging, en naar de overtuiging van iedereen die met ons meereist, kunnen Zweden en Nederland samen véél meer bereiken dan alleen. 

Ik denk in de eerste plaats aan de verduurzaming van onze energievoorziening en onze economie. Het kan en moet schoner en efficiënter en met veel minder uitstoot van CO2. In ons bezoek besteden we aandacht aan een aantal fantastische initiatieven hier in Zweden en aan de steeds sterkere samenwerking tussen Zweedse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Ik denk ook aan de vraag hoe we een goede gezondheidszorg kunnen blijven waarborgen voor iedereen. Zweden en Nederland zijn samen nog beter in staat hiervoor antwoorden te vinden. 

Wij realiseren ons dat we uw land bezoeken op een moment dat er veel in verandering is. Uw land bereidt zich voor op het NAVO-lidmaatschap, iets wat Nederland van harte verwelkomt. Ook de verkiezingen van vorige maand brengen veranderingen met zich mee, zoals dat past in een democratie. 

Wij voelen ons oprecht betrokken bij alle ontwikkelingen hier en ook bij uw zorgen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en integratie. Ook in ons land zijn dit weerbarstige vraagstukken. Niemand heeft de wijsheid in pacht en het is belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en als vertrouwde vrienden ervaringen uit te wisselen. Ook daarom zijn wij hier. 

Mijn vrouw en ik verheugen ons zeer op de komende dagen, hier in Stockholm en in Göteborg, de stad die vierhonderd jaar geleden mede door Nederlanders werd gebouwd. We hebben er veel vertrouwen in dat we ook nu samen met u kunnen bouwen aan de toekomst.