Staatsbezoek België

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten op uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning der Belgen een staatsbezoek aan België. Het bezoek vond plaats van dinsdag 20 tot en met donderdag 22 juni 2023. Het Koninklijk Paar werd op de eerste en de derde dag van het staatsbezoek begeleid door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap begeleidde de tweede dag van het bezoek. Minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, minister Ollongren van Defensie, minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat waren aanwezig bij afzonderlijke programmaonderdelen.

Het staatsbezoek is een bevestiging van de uitstekende betrekkingen tussen de buurlanden, die historisch, maatschappelijk en economisch nauw met elkaar zijn verbonden. Belangrijke gemeenschappelijke thema’s tijdens het bezoek waren het verbeteren van sociale en fysieke leefbaarheid, het tegengaan van klimaatverandering, het behoud en de bevordering van een veilige samenleving en een duurzame toekomst waarin energie groen en betaalbaar is. 
Het bezoek draagt bij aan de verdere verdieping van de intensieve samenwerking, waarbij Nederland en België zich inspannen voor een veilige, schone en duurzame toekomst.