Titels leden Koninklijke familie

De Wet lidmaatschap Koninklijk Huis (2002) en de Wet op de adeldom (1994) vormen nu de grondslag voor de Koninklijke en adellijke titulatuur.

Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana

Omdat de troon na het overlijden van Koning Willem III overging op zijn dochter Wilhelmina wilde de regering haar titels ook voor haar eventuele kinderen behouden zodat niet het Huis Oranje-Nassau met haar zou uitsterven. Haar dochter Juliana kreeg daarom bij haar geboorte de titels 'Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau' en bovendien 'Hertogin van Mecklenburg', de titel die haar vader Prins Hendrik droeg. Aan Prins Bernhard werd bij zijn huwelijk de titel 'Prins der Nederlanden' verleend. Tijdens de regeerperiode van Koningin Juliana was hij 'De Prins der Nederlanden', zonder gebruik van zijn voornaam, een titel die ook zijn schoonvader Prins Hendrik voerde tijdens de regeerperiode van zijn echtgenote.

Prinses Beatrix en haar zusters

Voor de kinderen van Koningin Juliana en Prins Bernhard is vastgesteld dat zij bij hun geboorte de titels 'Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld' zouden krijgen. Beatrix voert sinds haar aftreden weer de titel 'Prinses der Nederlanden', zoals ook haar moeder en grootmoeder dat voor haar hebben gedaan.

Prins Claus

Claus von Amsberg is bij zijn huwelijk de titel Prins der Nederlanden verleend. Tegelijk werd het Duitse adelspredicaat 'von' gewijzigd in 'jonkheer van'. Hij heeft na de troonsbestijging van Koningin Beatrix afgezien van de titel 'De Prins der Nederlanden' zoals zijn schoonvader Prins Bernhard die gevoerd heeft.

Koning Willem-Alexander en zijn broers

Voor de zoons van Prinses Beatrix en Prins Claus, Willem-Alexander, Friso en Constantijn, is vastgesteld dat zij de titels 'Prins der Nederlanden' en 'Prins van Oranje-Nassau' mogen voeren en tevens 'Jonkheer van Amsberg' zijn. Willem-Alexander is sinds zijn troonsbestijging 'Koning der Nederlanden'.

Prins Friso (overleden op 12 augustus 2013) is zonder toestemming van het parlement getrouwd en heeft daarom op grond van de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis 2002, de titel 'Prins der Nederlanden' verloren. Zijn persoonlijke titel 'Prins van Oranje-Nassau' met de aanspreektitel Koninklijke Hoogheid heeft hij behouden. Hij is ook 'Jonkheer van Amsberg' gebleven. Daarnaast heeft hij de erfelijke titel 'Graaf van Oranje-Nassau' gekregen. Zijn dochters Luana en Zaria zijn daarom 'Gravin van Oranje-Nassau, Jonkvrouw van Amsberg'. De familienaam van Prins Friso en zijn dochters is vastgesteld als 'Van Oranje-Nassau van Amsberg'.

Koningin Máxima

Sinds de troonsbestijging van haar echtgenoot, Koning Willem-Alexander wordt Máxima aangeduid als Koningin Máxima. Zij behoudt ook de persoonlijke titels 'Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau'.

De Prinsessen Laurentien en Mabel

Aan de Prinsessen Laurentien en Mabel zijn bij hun huwelijk geen titels verleend maar zij mogen de titels van hun echtgenoot voeren volgens het zogenaamde hoffelijkheidsbeginsel.

Prinses Catharina-Amalia en haar zusters

De dochters van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, Catharina-Amalia, Alexia en Ariane hebben de titels 'Prinses der Nederlanden' en 'Prinses van Oranje-Nassau' gekregen. Prinses Catharina-Amalia is sinds de troonsbestijging van haar vader 'De Prinses van Oranje'. Deze titel wordt zonder voornaam gebruikt. De Prinses heeft ook haar beide andere titels behouden.

Kinderen Prins Constantijn en Prinses Laurentien

Voor de kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien, Eloise, Claus-Casimir en Leonore, is vastgesteld dat zij 'Graaf of 'Gravin van Oranje-Nassau' en 'Jonkheer of Jonkvrouw van Amsberg' zijn. Hun familienaam is 'Van Oranje-Nassau van Amsberg'.

Prins Maurits en zijn broers

Aan de vier zonen van Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven is naast de familienaam van hun vader ook de persoonlijke titel 'Prins van Oranje-Nassau' verleend met het predicaat 'Hoogheid'. Hun echtgenotes mogen volgens het zogenaamde hoffelijkheidsprincipe de titel 'Prinses van Oranje-Nassau' voeren, maar zij bezitten zelf geen adellijke titel.

Kinderen van Prinses Irene

De vier kinderen van Prinses Irene, Prins Carlos, Prinses Margarita, Prins Jaime en Prinses Maria Carolina zijn in 1996 bij Koninklijk Besluit in de Nederlandse adel opgenomen als Prins(es) de Bourbon de Parme met het predicaat Koninklijke Hoogheid. Zij hebben deze titel al bij hun geboorte gekregen vanwege het feit dat hun vader Prins Carlos Hugo behoorde tot het Hertogelijk Huis Bourbon de Parme. Zij zijn dus geen lid van het Nederlandse Koninklijk Huis.