Gaat de Prinses van Oranje daadwerkelijk deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van State?

De Prinses van Oranje mag vanaf haar 18e verjaardag de ceremoniële vergaderingen van de Raad van State bijwonen alsook de vergaderingen van de Afdeling advisering, waar zij mag deelnemen aan de inhoudelijke discussies met de staatsraden van de Afdeling advisering. Hoe vaak ze deze in de toekomst zal bijwonen hangt af van de invulling van haar opleidingsprogramma tot staatshoofd en wordt afgestemd op haar andere werkzaamheden en activiteiten.