Is het recht op bescherming van de privacy voor de Prinses van Oranje veranderd nu zij 18 jaar is geworden?

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is verankerd in internationale verdragen en uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de mens en de Nederlandse rechter. Leden van het Koninklijk Huis hebben net als ieder ander het recht om zich onbespied te wanen in hun privéleven. Die bescherming van haar privacy wordt voor Prinses Amalia niet anders nu zij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en daarmee volgens de wet beschikbaar is voor eventuele troonsopvolging.