Jaagt de Koning op Kroondomein Het Loo?

Onderdeel van het faunabeheer is het voorkomen van overpopulatie door het afschot van wild. Het afschot op Kroondomein Het Loo wordt voor bijna 90 procent uitgevoerd door professionele faunabeheerders. De professionele faunabeheerders zijn in dienst bij de Dienst van het Koninklijk Huis. Sommige leden van de Koninklijke Familie en hun gasten, als zij houder zijn van een jachtakte, doen dit incidenteel ook. Dit gebeurt altijd onder één op één begeleiding en toezicht van de faunabeheerders vanwege hun kennis van de wildstand en het terrein. De Koning jaagt gemiddeld een dagdeel per jaar op het Kroondomein. Daarnaast wordt er afschot gepleegd door studenten van het IPC Groene Ruimte die een deel van hun opleiding Praktisch Grofwildbeheer volgen op Kroondomein Het Loo en andere delen van de Veluwe.

Zie voor meer informatie: Faunabeheerplan Kroondomein Het Loo 2021-2025.