Kan de Koning kunst in zijn privébezit verkopen?

Het grootste deel van de kunst en cultuurgoederen die van het Huis Oranje-Nassau zijn geweest, is beschermd. Deze zijn namelijk opgenomen in verschillende particuliere stichtingen met het doel ze te bewaren voor toekomstige generaties en op vele manieren toegankelijk te maken.

De Koning mag kunst en cultuurgoederen die niet in een stichting maar in zijn privébezit zijn, wél verkopen. Hij heeft echter besloten dat nooit zomaar te doen, maar Nederlandse musea het eerste recht van koop te geven. Dit besluit geldt voor alle kunst en cultuurgoederen die ooit van een regerend familielid zijn geweest en die nu in privébezit zijn van de Koning, diens echtgenote, voorganger en vermoedelijke opvolger. 

De Koning ziet de fundamentele rol van erfgoed bij het begrijpen van ons verleden en onze identiteit; van waar we vandaan komen en waar we nu als samenleving staan. Het Huis van Oranje-Nassau heeft een bijzondere positie in de geschiedenis van Nederland. Daarom voelen de Koning en zijn familie de verantwoordelijkheid om de door vorige generaties bijeengebrachte kunst te koesteren, te bewaren en aan te vullen en zo bij te dragen aan het behoud van cultureel erfgoed voor Nederland. 

Met zijn besluit heeft de Koning verzekerd dat alle kunst en cultuurgoederen met een Koninklijke herkomst voor Nederland behouden kunnen blijven – en niet, zoals de regelgeving voorschrijft, alleen goederen met een beschermde status. Immers, zoals voor elke Nederlander geldt ook voor de Koning dat hij zelf over zijn particulier eigendom kan beschikken, als dat niet door speciale wet- of regelgeving voor Nederlands cultureel erfgoed in particulier bezit beschermd is. De Koning gaat dus op eigen initiatief een stap verder. 

Mocht de Koning ooit overwegen cultuurgoederen te verkopen, dan zal hij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) advies vragen of en zo ja voor welke Nederlandse musea deze interessant zouden zijn. Kunst met een Koninklijke herkomst wordt op deze manier extra beschermd en Nederlandse musea kunnen zo mogelijk hun collecties met Koninklijke objecten verrijken.

De Koninklijke Verzamelingen, onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis, dragen zorg voor het erfgoed van het Huis Oranje-Nassau. Lees hier meer over op de pagina Wat doet de Koning aan behoud van het Koninklijk erfgoed?

Meer informatie over de positie – het belang en de ondersteuning – van particuliere eigenaren voor het behoud van cultureel erfgoed in Nederland, de Collectie Nederland, is te vinden in de beleidsreactie van de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).