Wat doet de Koning aan behoud van het Koninklijk erfgoed?

Het grootste deel van de Koninklijke cultuurgoederen is ondergebracht in verschillende particuliere stichtingen. Daardoor is het beschermd en op vele manieren toegankelijk. De Koning en zijn familie behouden zo de particuliere archieven en collecties van het Huis Oranje-Nassau voor toekomstige generaties en zetten de collectieonderdelen in voor het algemeen belang. De Koninklijke Verzamelingen dragen daar zorg voor. Zij doen dit door collectieonderdelen professioneel te beheren, veelvuldig uit te lenen aan musea, door samenwerkingen met musea in binnen- en buitenland, on- en offline publicaties, het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en het openstellen van de koninklijke paleizen voor een breed publiek. Het Koninklijk Paleis Amsterdam is het grootste deel van het jaar open en ontving in 2023 300.000 bezoekers. In datzelfde jaar bezochten 35.000 mensen Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen tijdens de jaarlijkse openstelling in de zomer.

De Koninklijke Verzamelingen ondersteunen ook het beheer van de niet in stichtingen ondergebrachte particuliere cultuurgoederen in eigendom van de Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix. Belangrijke delen van de verschillende collecties - zowel in de particuliere stichtingen als ook erbuiten - worden gebruikt om de Koninklijke Paleizen in te richten. Deze cultuurgoederen hebben dus ook een representatieve functie in de ondersteuning van de uitoefening van de functie van staatshoofd.