Kunnen de leden van het Koninklijk Huis ook privé op kosten van de Staat vliegen?

Het budget voor privévluchten is met ingang van 2014 afgeschaft. Dit heeft een structurele besparing van bijna 300.000 euro opgeleverd.

De Koning en zijn echtgenote vliegen altijd in het openbaar belang. De Koning is namelijk altijd in functie en is als persoon onlosmakelijk verbonden met het ambt dat hij bekleedt.

Voor Prinses Beatrix, als oud-staatshoofd, is bepaald dat zij gebruik kan maken van deze luchtvaartuigen als dat efficiënter is, of vanwege veiligheid of privacy.