Pleegt de RVD censuur wanneer media privéfoto’s willen publiceren?

Nee, de RVD geeft slechts aan of een foto een privéaangelegenheid betreft en kan adviseren om niet te publiceren. Media beslissen zelf of ze wel of niet publiceren. Uiteindelijk kan alleen de rechter vaststellen of door publicatie van een foto inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer zonder dat daarvoor een juridische rechtvaardiging was.