Waarom betaalt de overheid het onderhoud aan de Groene Draeck, en niet Prinses Beatrix zelf?

De Groene Draeck is in 1957 door de Nederlandse bevolking aan toenmalig Kroonprinses Beatrix geschonken. De Staat gaf bij deze gelegenheid ook het onderhoud van de Groene Draeck als geschenk.

Voor het onderhoud en het gebruik van de Groene Draeck is per jaar een bedrag van 87.000 euro geraamd op de begroting van Defensie. Het onderhoud van de Groene Draeck wordt door tussenkomst van de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) door een specialistische werf uitgevoerd. Tot een maximum van € 435.000 kunnen kosten worden gefactureerd over de komende vijfjaarsperiode (2021 t/m 2025).

Overigens zijn in 2010/2011 en in 2021/2022 op initiatief van Prinses Beatrix de kosten voor het incidenteel groot onderhoud door de Prinses betaald.