Waarom doet de RVD geen uitspraken over het privéleven van de leden van het Koninklijk Huis?

Het is onder andere de taak van de Rijksvoorlichtingsdienst om de privésfeer van de leden van het Koninklijk Huis zoveel mogelijk te beschermen, zonder daarbij de eisen van een goede berichtgeving uit het oog te verliezen. Dit is geregeld bij Koninklijk Besluit van 13 december 1965.