Waarom krijgt de Prinses van Oranje zitting in de Raad van State?

De Prinses van Oranje heeft vanaf haar achttiende verjaardag, dus vanaf 7 december 2021, ‘van rechtswege’ zitting in de Raad van State en in de Afdeling advisering. Dat is zo bepaald in artikel 74 van de Grondwet. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur en tevens hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De Prinses van Oranje kan deelnemen aan vergaderingen van de Afdeling advisering, maar heeft hierin geen stemrecht. De beoogd troonopvolger kan zich zo voorbereiden op haar toekomstige taak als Koning door onder andere de benodigde kennis van wetgeving en het staatsrecht op te doen. De onderwerpen die worden besproken in de Afdeling Advisering weerspiegelen maatschappelijke processen en dragen zodoende bij aan het vergroten van het inzicht hierin.