Wanneer mag een privéfoto gepubliceerd worden?

Publicatie van een privéfoto is volgens de rechter gerechtvaardigd wanneer daarmee een bijdrage wordt geleverd aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang. Onschuldige vakantiefoto's doen dat niet. Hierover zijn uitspraken geweest van de Nederlandse rechter en van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Media maken zelf de journalistieke afweging of een foto nieuws is. De kwalificatie 'nieuws' is op zichzelf geen juridische rechtvaardiging om tot publicatie van een privéfoto over te gaan.