Wat is het effect van de cao sector Rijk op de grondwettelijke uitkeringen?

In de WFSKH is vastgelegd op welke manier de grondwettelijke uitkeringen worden geïndexeerd, dat wil zeggen worden aangepast aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van lonen of prijzen. De uitkeringsgerechtigde leden van het Koninklijk Huis volgen de ontwikkeling van de salarissen van rijksambtenaren.

Als er nullijn geldt voor de rijksambtenaren, geldt deze dus ook voor de uitkeringsgerechte leden van het Koninklijk Huis. Als daarentegen de salarissen voor ambtenaren stijgen, dan geldt dat ook voor de grondwettelijke uitkeringen.