Wat verdient de Koning?

De Grondwet bepaalt in artikel 40 dat de Koning een uitkering van de Staat ontvangt. De Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) schrijft voor om welke bedragen het gaat en hoe deze worden geïndexeerd (=aangepast aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van lonen of prijzen).

In 2024 ontvangt de Koning € 1.086.000 als feitelijk inkomen (de A-component). De B-component voor personele en materiële uitgaven bedraagt € 5.709.000.