Koninklijk Besluit

Een Koninklijk Besluit is een besluit van de regering.

Volgens artikel 47 van de Grondwet: 'Alle wetten en Koninklijke besluiten worden door de Koning en door één of meer ministers of staatssecretarissen ondertekend'.

Er zijn twee soorten Koninklijke besluiten:

  • Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hiervoor moet de Raad van State ook worden geconsulteerd.
  • Een klein Koninklijk Besluit, bijvoorbeeld een benoeming van een burgemeester of verlening van een Koninklijke onderscheiding.

Hiernaast bestaat de Koninklijke beschikking. Een dergelijke beschikking wordt alleen door de Koning genomen en wordt niet in de Staatscourant geplaatst. Voorbeelden zijn benoemingen binnen de Dienst van het Koninklijk Huis, het toekennen van predicaten aan bedrijven en verenigingen en onderscheidingen in de Huisorden. De ministeriële verantwoordelijkheid hiervoor berust op artikel 42 van de Grondwet.