Hoe ondertekent de Koning wetten en Koninklijke Besluiten als hij in het buitenland is?

Artikel 47 uit de Grondwet bepaalt dat alle wetten en Koninklijke Besluiten door de Koning en door 1 of meer ministers ondertekend worden. Het Kabinet van de Koning legt deze stukken dagelijks aan de Koning voor en informeert hem over de inhoud ervan.

De Koning heeft in ons staatsbestel geen plaatsvervanger. Stukken kunnen dan ook niet namens hem worden getekend. Ook als de Koning in het buitenland verblijft, worden dringende stukken ter ondertekening aan hem voorgelegd.

  • Spoedstukken kunnen door het Kabinet van de Koning elektronisch aan de Koning worden voorgelegd.
  • De Koning tekent het stuk ter plaatse elektronisch met een 'echte' handtekening op zijn tablet.
  • De Koning stuurt het stuk vervolgens elektronisch terug naar het Kabinet van de Koning.
  • Met de print van het stuk met daarop de elektronisch geplaatste handtekening kan de (wetgevings-)procedure voortgezet worden.
  • Bij terugkeer in Nederland ondertekent de Koning het origineel, onder behoud van de tekendatum. Hierin verandert niets.

Deze procedure is gekozen met instemming van de minister van Veiligheid &Justitie.