Benoeming nieuwe adjudanten van de Koning

Kapitein-luitenant ter zee Logistieke Dienst A. Krishnadath EMSD en Luitenant-kolonel van het Regiment Geneeskundige Troepen H.C. Veenhuijzen zijn bij Koninklijk Besluit met ingang van 13 juli 2015 benoemd tot adjudanten van Zijne Majesteit de Koning.

Tot voor kort was Kapitein-luitenant Krishnadath werkzaam als Stafofficier NAVO Logistiek bij de Defensiestaf in Den Haag. Zij volgt Kapitein-luitenant ter zee Logistieke Dienst J.E. Irausquin EMSD op, die met ingang van 13 juli 2015 eervol is ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Luitenant-kolonel Veenhuijzen was tot voor kort werkzaam bij de Directie Operaties op het ministerie van Defensie in Den Haag. Hij volgt Luitenant-kolonel van het Regiment Bevoorrading en Transport T.P. Beaufort EMSD op, die met ingang van 13 juli 2015 eervol is ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

RVD, nr. 259