Staatsbezoek aan Volksrepubliek China - programma

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Xi Jinping een staatsbezoek aan de Volksrepubliek China. Het bezoek vindt plaats in de laatste week van oktober. Na Peking volgt een bezoek aan het Löss Plateau in de provincie Shaanxi en reist het Koningspaar door naar Shanghai en Hangzhou.

Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Xi Jinping een staatsbezoek aan de Volksrepubliek China.
Beeld: ©ANP / Koen van Weel
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wonen een voetbaltraining bij, waar Nederlandse en Chinese trainers op basis van Nederlandse methodiek werken met jonge voetballers.

De Koning en Koningin worden bij hun bezoek vergezeld door minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Parallel aan het staatsbezoek reist een brede economische missie naar China. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reizen mee met deelmissies op het terrein van agri&food en life sciences&health.

China moderniseert in hoog tempo. Daarbij is er niet alleen aandacht voor groei, maar ook voor de kwaliteit van die groei en de leefomgeving. Nederland kan als strategische partner op uiteenlopende terreinen bijdragen aan “duurzame verstedelijking”. Tijdens het staatsbezoek is er onder meer aandacht voor samenwerking op het gebied van landbouw, agri&food, tuinbouw en landschapsontwikkeling, e-commerce, sport en design.

In maart 2014 bracht president Xi Jinping een staatsbezoek aan Nederland. Sindsdien brachten onder meer minister-president Rutte en minister Koenders van Buitenlandse Zaken een bezoek aan China.

Peking

Naast ontmoetingen met autoriteiten en de officiële onderdelen van het staatsbezoek, brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan het Sino-Dutch Dairy Development Center (SDDDC) net buiten Peking. SDDDC is een melkveehouderij en onderzoekscentrum waar Nederlandse en Chinese bedrijven samenwerken aan de ontwikkeling van de zuivelsector in China.

Daarnaast woont het Koningspaar een voetbaltraining bij, waar Nederlandse en Chinese trainers op basis van Nederlandse methodiek werken met jonge voetballers. China streeft ernaar voetbaltrainingen onderdeel te maken van de lesprogramma’s op lagere en middelbare scholen. Ook wordt een bezoek gebracht aan het “Next City Living Lab”, het Nederlandse paviljoen van de Beijing Design Week over innovatieve oplossingen voor de gevolgen van verstedelijking. Het paviljoen ligt in Dashilar, een traditionele wijk - Hutong - in Peking, die met behoud van de originele structuur is gerenoveerd.

Tijdens een lunchreceptie spreken de Koning en Koningin met Chinese en Nederlandse vertegenwoordigers uit de culturele, maatschappelijke en non-gouvernementele sector over Nederlands-Chinese samenwerking en uitwisseling. Ook sluit het Koningspaar aan bij een rondetafelbijeenkomst met Nederlandse en Chinese CEO’s.

Löss-plateau

Vanuit Peking vertrekt het Koningspaar naar Yan’an in de provincie Shaanxi voor een bezoek aan het Löss-plateau. Het Löss-plateau is een Chinees voorbeeld van hoe een landschap dat door de eeuwen heen is geërodeerd en verwoest, hersteld kan worden en weer een ecologische en economische functie kan krijgen. In het gebied is de appelteelt geïntroduceerd, waardoor het inkomen van boeren in het gebied is verhoogd. Naast een presentatie door het Institute of Soil and Water Conservation (ISWC) van de Chinese Academy of Sciences, maken de Koning en Koningin een rit door het gebied en bezoeken zij een appelboer. In het dorp Gaoshishi woont het Koningspaar een dansvoorstelling bij.

Shanghai en Hangzhou

Nadat is doorgereisd naar Shanghai, vindt een ontmoeting plaats met de Nederlandse Gemeenschap in China.

In Shanghai bezoeken de Koning en Koningin vervolgens CELAP, het Chinese nationale opleidingsinstituut voor hogere bestuursambtenaren. De Koning houdt er een toespraak. Vanuit de bestuurlijke invalshoek komt hierin onder meer het vraagstuk van een evenwichtige ontwikkeling op langere termijn aan de orde.

Op het eiland Chongming wordt de aandacht gevestigd op het belang van natuurbeheer en recreatie dicht bij de stad. Het Koningspaar bezoekt er een rustplaats voor trekvogels, een initiatief van het WWF, en een modelkas met Nederlandse toeleveranciers. Door middel van de moderne en duurzame technieken, zoals toegepast in deze kas kan de voedselproductie in een stedelijke omgeving vergroot worden. Vervolgens bezoekt de Koning de Free Trade Zone. Koningin Máxima bezoekt de tentoonstelling ‘the Future of Fashion is now’ van Museum Boijmans Van Beuningen in samenwerking met OCAT (Overseas Chinese Town Art Terminal), die drie maanden in Shanghai te zien zal zijn. Aansluitend vindt een receptie plaats met het Nederlandse bedrijfsleven en hun Chinese zakenpartners.

Het staatsbezoek eindigt met een bezoek aan de Alibaba-campus in Hangzhou. Nederlandse initiatieven op het gebied van e-commerce in China komen aan bod en het digitale verkoopkanaal “Holland Paviljoen” wordt officieel gelanceerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de directe vliegverbinding van KLM tussen Hangzhou en Amsterdam.

RVD, nr. 318