Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Noardwest Fryslân

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen maandag 13 juni 2016 een streekbezoek aan Noardwest Fryslân (Noordwesthoek) in de provincie Fryslân. Tijdens het bezoek staan de ambities van de Streekagenda centraal, waarin provincie, gemeenten en waterschap samenwerken met inwoners en bedrijven aan een sterke regio. Speciale aandacht is er voor de leefbaarheid in deze regio met een teruglopend bevolkingsaantal. De Koning en Koningin bezoeken in dit kader diverse plaatsen in de gemeenten Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen.

Het Bildt

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima beginnen hun bezoek bij Campus Middelsee in Sint Annaparochie. Scholen en bedrijven uit vier gemeenten werken daar, door middel van het Leerwerkplein van de campus, intensief samen om leerlingen uit het voortgezet onderwijs te verbinden met de regionale arbeidsmarkt. De Koning en Koningin spreken met betrokkenen over de betekenis van dit Leerwerkplein voor de leefbaarheid en bedrijvigheid in de regio en bezoeken het ‘ondernemersplein’ waar scholieren en potentiële toekomstige werkgevers elkaar ontmoeten.

Menameradiel

In Wier bezoekt het Koninklijk Paar vervolgens de duurzame tomatenkwekerij ‘It Wiid’. Hier werken en leren kandidaat-werknemers, die voor een uitkering onder de Participatiewet in aanmerking komen, hoe het is om in de glastuinbouw te werken. Met deze voorbereiding is de stap naar regulier werk gemakkelijker te maken. ‘It Wiid’ is onderdeel van het bedrijf Empatec, dat sinds 2013 samenwerkt met tien gemeenten in de regio om deze re-integratie mogelijk te maken.

Franekeradeel

Ook bij een bezoek aan wooncomplex Nij Bethanië in Tzummarum is leefbaarheid het centrale thema. Door het vertrek van Zorggroep Noorderbreedte konden bewoners van de aanleunwoningen geen gebruik meer maken van de aangeboden activiteiten. Wonen Noordwest Friesland en Zorgcentrum het Bildt werken nu samen met vrijwilligers aan de herontwikkeling van Nij Bethanië. Vrijwilligers organiseren koffie-ochtenden, spellenmiddagen en lezingen en bevorderen daarmee de contacten tussen de bewoners en hun omgeving.
 
Daarna bezichtigt het Koninklijk Paar het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker. Eisinga bouwde dit oudst werkende planetarium ter wereld tussen 1774 en 1781 in zijn woonhuis en wolkammerij. Het rijksmonument staat op de voorlopige lijst van aanvragen voor de UNESCO Werelderfgoedlijst en is onlangs uitgebreid met een interactieve educatieve tentoonstelling, die op 19 mei opent.
 
De Koning en Koningin vervolgen hun bezoek naar kaatsveld It Sjûkelân. Daar wonen zij een kaatswedstrijd bij van de zogenoemde ‘Kleine PC voor basisscholen’. Dit jeugdkampioenschap van Fryslân moet basisschoolkinderen enthousiasmeren voor deze typisch Friese sport.

Harlingen

In Harlingen krijgt het Koninklijk Paar een rondleiding over de scheepswerf van Thecla Bodewes Harlingen Shipyards, dat zich richt op scheepsbouw voor de gespecialiseerde maritieme sector. De scheepsbouwindustrie is van groot belang voor de werkgelegenheid in de provincie.

Het streekbezoek wordt afgesloten met een vaartocht met het Statenjacht Friso naar het stadhuis van Harlingen. Tijdens de vaartocht wordt op de Sassteiger een voorstelling van het dansgezelschap Club Guy&Roni opgevoerd. Dit is onderdeel van het jaarlijkse theaterfestival Oerol op het Friese eiland Terschelling, dat dit jaar van 10 tot en met 19 juni plaatsvindt.

RVD, nr. 95

Bekijk de foto's van het streekbezoek.