Staatsbezoek Jordanië uitgesteld

In onderling overleg is besloten het voorgenomen staatsbezoek in november 2017 van Hunne Majesteiten Koning Abdullah II bin Al Hussein en Koningin Rania Al Abdullah van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan Nederland uit te stellen. Het bezoek wordt uitgesteld tot een gezamenlijk nader te bepalen datum.

RVD, nr. 249