Koningin Máxima opent 26e bijeenkomst Egmont Groep

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt donderdagochtend 4 juli een korte openingstoespraak bij de 26e Egmont Group of Financial Intelligence Units Plenary Meeting in Den Haag. Zij doet dit als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus, houdt ook een toespraak.

©Patrick van Katwijk
Koningin Máxima houdt een korte openingstoespraak bij de 26e Egmont Group of Financial Intelligence Units Plenary Meeting.

De Financial Intelligence Unit (FIU) speelt in Nederland een centrale rol in het voorkomen en bestrijden van witwassen van crimineel geld en het tegengaan van financiering van terrorisme. Instellingen als banken, notariaten en accountantskantoren melden ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland voor nader onderzoek. De organisatie ontvangt jaarlijks rond de 400.000 meldingen, ruim 80% daarvan heeft een internationale component. De FIU-Nederland maakt deel uit van het internationale netwerk ‘Egmont Group of Financial Intelligence Units’. Het hoofd van de FIU-Nederland was de afgelopen twee jaar voorzitter van de Egmont Groep. Tijdens de 26e plenaire bijeenkomst spreken de 158 internationale leden onder meer over het verbeteren van de samenwerking tussen de FIU en andere overheidsorganisaties voor een effectieve aanpak van ‘financiële’ criminaliteit.

Als UNSGSA benadrukt Koningin Máxima al jaren het belang van een goede balans tussen veiligheidsmaatregelen in het financiële verkeer enerzijds en goede toegang tot financiële diensten anderzijds. Technologische toepassingen in financiële diensten (fintech) bieden veel mogelijkheden om meer mensen toegang te geven tot een bank- of spaarrekening, leningen, verzekeringen en digitaal bankieren, maar brengen ook risico’s met zich mee. In haar toespraak noemt Koningin Máxima onder meer dat inclusieve financiering, financiële integriteit en financiële stabiliteit niet alleen complementair zijn, maar elkaar ook wederzijds versterken. In 2013 sprak Koningin Máxima ook over dit onderwerp tijdens de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) in Oslo en in 2014 bij de Moneyval bijeenkomst bij de Raad van Europa in Straatsburg. (zie RVD-persberichten: nr. 160, 2013 en nr. 264, 2014).

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 wereldwijd in voor de VN om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten.

RVD, nr. 143