Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Maarschalkerweerd

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 7 juni 2019 aan drs. Ph.C.B. Maarschalkerweerd het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Deze onderscheiding is aan de heer Maarschalkerweerd toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid op 1 juli 2019 als directeur Koninklijke Verzamelingen.

De versierselen zijn aan hem uitgereikt op donderdag 20 juni 2019.

RVD, nr. 145