Koningin Máxima bezoekt regio Midden-Brabant voor arbeidsmarktmobiliteit

Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (Comité), brengt vanmiddag, woensdag 20 januari, samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een virtueel werkbezoek aan Station 88 het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie in Tilburg. Het bezoek richt zich op mkb-bedrijven en organisaties in de regio Midden-Brabant die mensen begeleiden die vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken.

Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en lid van het Comité, Meiny Prins, nemen deel aan drie gesprekken. Zij spreken met werkgevers over hun ervaringen met het platform Werk-Samen. Dit is in maart 2020 opgezet omdat diverse mkb-bedrijven in Midden-Brabant aangaven verschillende behoeften te hebben op personeelsgebied, personeelstekort versus tijdelijk geen of onvoldoende werk. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar zodat medewerkers op regionaal niveau via detachering kunnen worden uitgewisseld. Zij behouden het arbeidscontract bij de oorspronkelijke werkgever om na verloop van tijd weer terug te kunnen keren. Het platform is gratis en toegankelijk voor alle soorten bedrijven.

Het tweede gesprek is met onder anderen vertegenwoordigers van bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) Midden-Brabant. Dit is één van de 35 RMT’s die het kabinet eind november 2020 heeft aangekondigd. Het RMT zet in op een ‘Van Werk Naar Werk’ traject. Hierin worden het bedrijf dat geen werk meer kan bieden en de betrokken werknemer geholpen om de slag te maken naar een aanstelling bij een nieuwe werkgever. In het team werken gemeenten, UWV, Divosa, onderwijsinstellingen, Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, vakbonden en de ministeries SZW en OCW samen. Hierbij is ook aandacht voor scholing en ontwikkeling die door het provinciaal samenwerkingsverband Brabant Leert worden geboden. Het RMT Midden-Brabant behoort tot één van de eerste drie regio’s waar de mobiliteitsteams actief zijn.

Tot slot spreken Koningin Máxima en Mariëtte Hamer met bestuurders van het UWV, VNO-NCW, regionale FNV, de gemeenten Tilburg en Waalwijk, de provincie Noord-Brabant, de directeur Midpoint Brabant en de Universiteit van Tilburg over de bestuurlijke samenwerking en wat er nodig is om werknemers uit een krimpsector te laten doorstromen naar bedrijven met een tekort aan arbeidskrachten.

Zowel het Comité als de Sociaal Economische Raad zien goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als één van de kritische succesfactoren voor herstel en groei van het mkb. Het Comité presenteerde op 16 december het Jaarbericht Staat van het MKB 2020.  De SER presenteerde vorig jaar de ‘Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen’ voor een positieve bijdrage aan de leercultuur binnen het mkb.

Begin september 2020 brachten Koningin Máxima en Mariëtte Hamer in het kader van opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) en ondernemende arbeidsmarkt een werkbezoek aan een onderneming in Rotterdam en op 4 december 2020 aan het Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam bij het UWV.

RVD, nr. 18