Staatsbezoek Noorwegen - programma

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van Zijne Majesteit Koning Harald V een staatsbezoek aan Noorwegen. Het bezoek vindt plaats van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 november in Oslo en Trondheim. Minister Knapen van Buitenlandse Zaken begeleidt het staatsbezoek.

Het staatsbezoek aan Noorwegen is een bevestiging van de goede betrekkingen tussen beide landen, die dezelfde normen en waarden delen en samen werken aan oplossingen voor grote internationale uitdagingen. Tijdens het bezoek staan bilaterale en internationale samenwerking, klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid centraal.

Nederland en Noorwegen hechten aan een goed werkende rechtstaat waarin mensenrechten een prominente plek hebben en waar het belang van een open markteconomie centraal staat. Als gelijkgezinde partners treden Nederland en Noorwegen ook vaak internationaal samen op binnen de VN, de WTO en de NAVO. Om de welvaart te kunnen behouden voor toekomstige generaties werken beide landen aan innovatieve, inclusieve en duurzame oplossingen: het beheren van de Noordzee, het waarborgen van voedselzekerheid en het ontwikkelen van nieuwe technologieën met schone en duurzame energiebronnen.

Het staatsbezoek vangt aan in Oslo waar het Koninklijk Paar wordt ontvangen door Koning Harald V en Koningin Sonja met een welkomstceremonie op het Koninklijk Paleis. Aansluitend legt Koning Willem-Alexander een krans bij het Nationale Monument, ter herdenking van alle gevallen slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.

Aansluitend vindt een lunch plaats op het Koninklijk Paleis.

In de middag staat klimaatverandering centraal. In het Arctisch gebied zijn de klimatologische veranderingen zichtbaar door een verminderende ijsmassa, die gevolgen heeft voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van het gebied. Noorwegen voert een dialoog met de inheemse bevolking (Sami) en jongeren over hun zorgen, ideeën en nieuwe kansen voor het Arctisch gebied. In The Fram Museum, gewijd aan poolexpedities, vindt een bijeenkomst plaats waarbij onder meer Noorse jongeren en Nederlandse (onderzoeks-)studenten het woord nemen over de impact van klimaatverandering op het leven in het Arctisch gebied.

’s Avonds biedt Koning Harald in het Koninklijk Paleis een staatsbanket aan waar beide staatshoofden een toespraak houden.

Woensdagochtend vindt in de Deichman bibliotheek een seminar plaats waarbij mensenrechten en vrijheid van meningsuiting centraal staan. Verschillende ngo’s gaan in gesprek over vrijheid van meningsuiting en hate speech. Het Koninklijk gezelschap bezoekt de bibliotheek, die dit jaar de prijs voor beste openbare bibliotheek ter wereld ontving. Aansluitend bezoeken zij het seminar.   

Het Koninklijk Paar heeft vervolgens een gesprek met minister-president Jonas Gahr Støre, gevolgd door een Regeringslunch in Akershus-vesting. De Koning houdt er een korte toespraak.  

In de middag vindt op marineschip Zr.Ms. Rotterdam een bijeenkomst plaats over defensiesamenwerking tussen Nederland en Noorwegen. Het schip neemt deel aan een training in Noorse wateren en meert af in de haven van Oslo. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer stil gestaan bij de samenwerking, waaronder de jaarlijkse berg- en wintertrainingen in het noorden van Noorwegen die al 50 jaar plaatsvindt.

Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt op de Zr.Ms. Rotterdam de ontvangst plaats van de Nederlandse gemeenschap in Noorwegen.

’s Avonds bieden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan het Noorse Koninklijk Huis en gasten een concert aan van celliste Harriët Krijgh. Het concert vindt plaats in het nieuwe gebouw van museum MUNCH.

Op donderdag 11 november staat in Trondheim het staatsbezoek in het teken van het duurzaam beheren van de oceanen en de transitie naar duurzame energiebronnen. In de haven bezoekt het Koninklijk Paar het Powerhouse Brattørkaia, een ‘energieplus’ gebouw dat over zijn levensduur meer zonne-energie opwekt dan de constructie, exploitatie en afbraak bij elkaar kosten.

Kroonprins Haakon houdt er een toespraak over het beheer van oceanen. Ook bezoekt het Koninklijk gezelschap een laboratorium van het Norwegian Centre for Plankton Technology waar onderzoek plaatsvindt naar zeewierkweek.

Aansluitend kijkt het Koninklijk Paar bij Maritime Robotics naar het werk van maritieme onderzoeksapparatuur, zowel autonome vaartuigen als maritieme drones. Ook spreken zij met studenten en onderzoekers van de Norwegian University of Science and Technology over maritieme ontwikkelingen. Holland Circular Hotspot en het daarop geïnspireerde Nordic Circular Hotspot ondertekenen een Partnership Agreement.

In de middag vindt een lunch plaats met de burgemeester van Trondheim in de Koninklijke residentie Stiftsgǻrden.

Op de campus van de technische universiteit van Trondheim staat bij een paneldiscussie de Noordzee als een platform voor energietransitie centraal, met een focus op waterstof en windenergie. Vertegenwoordigers van Noorse en Nederlandse bedrijven en onderzoekers gaan in gesprek met studenten. Het Koninklijk Paar woont een deel van de discussie bij en bekijkt een aantal onderzoeken van studenten over nieuwe duurzame vormen van energie.

Het staatsbezoek wordt afgesloten met een bezoek aan Nidaros Kathedraal, in de 11de eeuw gebouwd ter nagedachtenis aan Koning Olav II en de plek waar de Noorse vorsten worden geïnaugureerd. De kathedraal heeft ook een eigen altaar van de Sami-gemeenschap. Na een korte rondleiding luistert het Koninklijk gezelschap naar een optreden van Sami-zangers bij het altaar.

RVD, nr. 306