Koningin Máxima houdt openingstoespraak over financiële educatie bij conferentie Joint European Supervisory Authorities

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt dinsdag 1 februari de openingstoespraak bij een online conferentie over financiële educatie en financiële geletterdheid van de Joint European Supervisory Authorities (ESA). ESA bestaat uit drie Europese toezichthoudende organisaties: European Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOP) en de European Securities and Markets Authority (ESMA). Koningin Máxima spreekt als erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken en als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

De conferentie Consumers in financial services: How to enhance their financial education, heeft tot doel om Europese initiatieven op het gebied van financiële educatie en financiële geletterdheid te coördineren en beter af te stemmen op de actuele financiële ontwikkelingen. Koningin Máxima licht toe wat financiële gezondheid inhoudt en waarom het een beleidsprioriteit zou moeten zijn. Zij geeft suggesties voor een effectieve aanpak aan onder meer beleidsmakers en toezichthouders.

Medio september 2021 presenteerde de Financial Health Working Group, ingesteld door Koningin Máxima als UNSGSA, een rapport met onder meer een definitie van het begrip financiële gezondheid. ‘Financiële gezondheid verwijst naar de mate waarin een huishouden controle heeft over de dagelijkse inkomsten en uitgaven, veerkracht heeft om financiële tegenslagen op te kunnen vangen, in staat is om financiële doelen te bereiken (bijvoorbeeld sparen voor een studie) en vertrouwen heeft in de financiële toekomst’. Volgens Koningin Máxima is een goede financiële gezondheid het gewenste resultaat van financiële educatie dat mensen aanzet tot verstandig omgaan met geld en een haalbare financiële planning. 

Koningin Máxima spreekt vaker in Europees verband over financiële educatie. In 2021 hield zij een toespraak bij de startbijeenkomst over financiële geletterdheid van de Europese Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In 2016 was zij bij de Europese Bankenfederatie waar zij sprak over het vergroten van financieel bewustzijn en financiële zelfredzaamheid en in 2015 woonde zij een werkdiner bij in Brussel.

Koningin Máxima is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken (WiG). Sinds 2009 zet Koningin Máxima zich als UNSGSA wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken.

RVD, nr. 26