Koningin Máxima houdt digitale openingstoespraak bij Sustainable Banking and Finance Network

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt vanmiddag, dinsdag 26 april, online een toespraak bij de 7e bijeenkomst van het Sustainable Banking and Finance Network (SBFN). De internationale digitale bijeenkomst richt zich met name op de economische effecten van klimaatverandering op het niveau van huishoudens en het mkb. Koningin Máxima spreekt in haar functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Klimaatschokken hebben negatieve impact op de ontwikkelingsmogelijkheden van kwetsbare groepen. Extreme weersituaties leiden bijvoorbeeld tot het verlies van de oogst of persoonlijke bezittingen. Huishoudens met een laag inkomen en kleine (boeren) bedrijven worden het hardst geraakt. Goede toegang tot en veilig gebruik van financiële diensten dragen bij aan het bevorderen van de financiële veerkracht en weerbaarheid van deze groepen aldus de Wereldbank Groep (WB).

In haar toespraak gaat Koningin Máxima onder meer in op het belang van het ontwikkelen van nieuwe financiële producten die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep, zoals verzekeringen tegen klimaatrisico’s, speciale spaarproducten en maatwerk in (groene) leningen. Ook roept zij op om data te verzamelen over de manier waarop huishoudens en het mkb omgaan met de impact van klimaatschokken. Deze data dragen bij aan het ontwikkelen van beleid voor effectief gebruik van financiële diensten. 
 
Naast Koningin Máxima spreken onder anderen ook de algemeen directeur van de International Finance Corporation (IFC), Makhtar Diop, de voorzitter van het secretariaat van SBFN, Alfonso Garcia Mora, en vertegenwoordigers van centrale banken, financiële regelgevende instanties en brancheverenigingen.

SBFN is opgericht in 2012 als een informeel samenwerkingsverband van regelgevende instanties in de financiële sector en brancheverenigingen uit 62 opkomende markten die zich inzetten voor het bevorderen van duurzame financiering. Het IFC, onderdeel van de WB, voert het secretariaat en is kennispartner van het SBFN.

Koningin Máxima sprak eerder over financiële diensten in relatie tot klimaatverandering. Dit was onder meer tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York in 2015, bij de klimaatconferentie Adaptation Futures op 4 april 2016 in Rotterdam en bij de EU Sustainable Investment Summit.

RVD, nr. 124