Koningin Máxima naar Seattle voor bezoek aan Gates Foundation

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt vrijdag 6 mei in Seattle de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). 

Koningin Máxima heeft gesprekken met hoge vertegenwoordigers van directies binnen de BMGF die zich bezighouden met het wereldwijd toegankelijk maken van veilige en betaalbare (digitale) financiële diensten voor het vergroten van ontwikkelingskansen van mensen. Het gaat onder meer om lage inkomensgroepen, vrouwen en kleine (boeren)bedrijven. De coronapandemie heeft deze groepen het hardst geraakt, aldus de Wereld Bankgroep.

De BMFG is één van de elf leden van de Reference Group (VN-klankbordgroep) met wie Koningin Máxima als UNSGSA sinds 2009 samenwerkt. De gesprekken in Seattle gaan over het belang van (digitale) financiële inclusie en de toekomstagenda, zowel op mondiaal niveau als bilateraal met landen die actief zijn met financiële inclusie. 

Verder wordt gesproken over de voortgang van financiële inclusie op het Afrikaanse continent. Eind 2019 werd het Partnership for Women’s Digital Financial Inclusion opgericht tijdens het G7 voorzitterschap van Frankrijk. Samen met de G7 werken Melinda French Gates, mede-voorzitter van de BMGF en Koningin Máxima aan het verbeteren van digitale financiële diensten voor vrouwen in Afrika. In dit kader hield Koningin Máxima vorig jaar en in 2020 bij de Verenigde Naties digitale toespraken. In december 2019 sprak zij in Parijs met de Franse minister van Financiën, Bruno le Maire, Women’s Economic Empowerment en de rol van de G7 daarin.

Leden van de Reference Group zijn de Alliance for Financial Inclusion, Better than Cash Alliance, BMFG, Consultative Group to Assist the Poor, International Finance Corporation, Internationaal Monetair Fonds, Omidyar Network, Wereld Bankgroep, UN Capital Development Fund, UN-Development Programme, UN-Department for Economic and Social Affairs

RVD, nr. 132