Koningin Máxima bij 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Hare Majesteit Koningin Máxima, speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA), bezoekt van dinsdagavond 21 tot en met donderdagmiddag 23 september de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York. De AVVN wordt dit jaar deels fysiek en deels digitaal gehouden. Alle niet plenaire sessies zijn digitaal. Koningin Máxima neemt ook deel aan een aantal hiervan.

Koningin Máxima biedt op donderdag 23 september haar UNSGSA-jaarverslag aan aan secretaris-generaal António Guterres. De focus van haar activiteiten lag dit jaar op het belang van goede toegang tot en veilig gebruik van digitale financiële diensten en financiële gezondheid, in het bijzonder de belangrijke rol die zij vervullen in het economisch herstel tijdens en na de COVID-19-pandemie. Het afgelopen jaar heeft zij vrijwel al haar VN-activiteiten digitaal gedaan, waaronder drie VN-landenbezoeken in 2021, Ivoorkust, Togo en Senegal (RVD-persberichten 182, 113 en 13). Eveneens op 23 september heeft Koningin Máxima een bijeenkomst met de drie co-voorzitters van de ‘Group of Friends of Financial Inclusion’, een informele groep VN-ambassadeurs van ruim 35 landen die actief bezig zijn met financiële inclusie. De co-voorzitters zijn de ambassadeurs van Indonesië, Peru en Tanzania. Verder zijn tijdens het verblijf in New York bilaterale gesprekken voorzien met regeringsvertegenwoordigers van landen waar Koningin Máxima regelmatig mee spreekt in het kader van financiële inclusie en met andere samenwerkingspartners.

Naast het fysieke bezoek houdt Koningin Máxima op dinsdag 28 september een digitale toespraak bij de opening van het evenement Digital Financial Inclusion for Women in Africa: A Path to Recovery, Resilience and Innovation. Dit wordt georganiseerd door het Partnership for Women’s Digital Financial Inclusion in Africa, dat in 2019 werd gelanceerd tijdens het G7 voorzitterschap van Frankrijk. Andere sprekers zijn Bruno le Maire, de Franse minister van Financiën en Melinda French Gates, mede-voorzitter van de Bill & Melinda Gates Foundation. Het evenement gaat over de noodzaak van samenwerking tussen instanties en organisaties om de kansen voor economische ontwikkeling van vrouwen in Afrika te verbeteren. Digitale financiële diensten spelen hierin een grote rol. Koningin Máxima hield ook vorig jaar bij de AVVN een digitale toespraak in dit kader (RVD-bericht 165, 2020) en sprak minister Le Maire in Parijs in december 2019 over het belang van Women’s Economic Empowerment en de rol die de G7 daarin kan spelen (RVD-bericht, 300, 2019).

Koningin Máxima sluit verder op 28 september het openingsprogramma af van het evenement Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond van de International Labour Organization (ILO). Deze digitale bijeenkomst voor staatshoofden en regeringsleiders richt zich op het creëren van banen, sociale zekerheid en armoedebestrijding. Andere genodigde sprekers zijn VN secretaris-generaal Guterres, de premier van Canada, Justin Trudeau, de premier van Jamaica, Andrew Holness, de directeur-generaal van de ILO, Guy Ryder en plv. VN secretaris-generaal, Amina Mohammed.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Sinds 2011 is zij erevoorzitter van het Global Platform for Financial Inclusion (GPFI) van de G20.

RVD, nr. 266